Decyzje administracyjne dot. uwidaczniania cen towarów i usług wydane w 2022 r.

 

Poniżej możesz znaleźć prawomocne decyzje wydane w 2022 r. przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej dotyczące naruszeń art. 6 ust. 1 albo 6 ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 roku o informowaniu o cenach towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku, poz. 178).

 

 

Wstawił:Marcin Ożóg2023-10-26 14:04:26
Zatwierdził:Marcin Ożóg
Sporządził:Marcin Ożóg
2023-10-26 14:02:33 Utworzenie dokumentu