Decyzje administracyjne wydane przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej

 

W tym miejscu znajdziesz jedynie prawomocne decyzje wydane przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej.

Z uwagi na szeroki zakres realizowanych przez inspektorów WIIH w Rzeszowie kontroli, decyzje zostały podzielone tematycznie. Znajdziesz je w menu po lewej stronie.

Decyzje te publikowane są na podstawie art. 11a ust. 4 ustawy o Inspekcji Handlowej w zw. z art. 6 ust. 1 pkt c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) .

Publikacja uzasadnienia decyzji nie obejmuje informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa i innych informacji podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów.

 

Zgodnie z art. 16 par. 3 Kpa decyzja prawomocna to decyzja ostateczna, której nie można zaskarżyć do sądu. Decyzją ostateczną jest natomiast decyzja, która została właściwie doręczona stronom

  • a bezskutecznie upłynął termin do wniesienia od niej odwołania,
  • albo też zrzeczono się prawa do wniesienia odwołania,
  • albo organ II instancji (Prezes UOKiK lub Wojewoda Podkarpacki) po wniesieniu odwołania wydał właściwą decyzję.
Wstawił:Marcin Ożóg2022-05-26 12:18:49
Zatwierdził:Marcin Ożóg
Sporządził:Marcin Ożóg
2022-05-26 11:59:13 Utworzenie dokumentu
2022-05-26 11:58:35 Edycja dokumentu
2022-05-26 11:58:03 Edycja dokumentu
2021-01-20 10:59:22 Edycja dokumentu
2021-01-15 09:19:11 Edycja dokumentu
2021-01-14 22:18:28 Edycja dokumentu
2021-01-14 22:17:50 Edycja dokumentu
2021-01-14 22:17:29 Edycja dokumentu
2021-01-14 22:11:27 Edycja dokumentu