Decyzje administracyjne dot. zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

 

Poniżej możesz znaleźć prawomocne decyzje wydane przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej dotyczące naruszeń ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 1893 ze zm.).

 

 

Wstawił:Marcin Ożóg2022-09-15 12:09:33
Zatwierdził:Marcin Ożóg
Sporządził:Marcin Ożóg
2022-09-15 12:08:59 Utworzenie dokumentu
2022-09-08 11:32:31 Edycja dokumentu
2022-09-08 10:42:45 Edycja dokumentu
2022-09-08 10:42:39 Edycja dokumentu
2022-09-07 11:36:53 Edycja dokumentu
2022-09-06 13:13:05 Edycja dokumentu
2022-09-06 13:12:18 Edycja dokumentu
2022-09-06 13:12:00 Edycja dokumentu
2022-09-06 13:11:52 Edycja dokumentu
2022-08-29 08:20:32 Edycja dokumentu
2022-08-29 07:58:46 Edycja dokumentu
2022-08-29 07:50:30 Edycja dokumentu
2022-08-29 07:48:56 Edycja dokumentu
2022-08-29 07:39:39 Edycja dokumentu