Decyzje administracyjne dot. zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wydane w 2022 r.

 

Poniżej możesz znaleźć prawomocne decyzje wydane w 2022 r. przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej dotyczące naruszeń ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 1893 ze zm.).

 

 

Wstawił:Marcin Ożóg2023-10-26 14:40:03
Zatwierdził:Marcin Ożóg
Sporządził:Marcin Ożóg
2023-10-26 14:39:51 Utworzenie dokumentu
2023-10-26 14:19:00 Edycja dokumentu