Decyzje administracyjne dotyczące innych naruszeń niż wymienione w pozostałych kategoriach wydane w 2022 r.

 

Poniżej możesz znaleźć prawomocne decyzje wydane w 2022 r. przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej dotyczące innych naruszeń niż wymienione w pozostałych kategoriach.

 

 

Wstawił:Marcin Ożóg2023-10-26 14:56:53
Zatwierdził:Marcin Ożóg
Sporządził:Marcin Ożóg
2023-10-26 14:27:32 Utworzenie dokumentu