Instrukcja korzystania ze strony BIP

 

Szanowni Państwo,

w celu ułatwienia korzystania ze strony BIP Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Rzeszowie zapoznaj się z naszą instrukcją, która dostarcza wiedzy na temat elementów serwisu oraz sposobów korzystania z jego zasobów.

Biuletyn Informacji Publicznej (w skrócie „BIP”), to urzędowy publikator teleinformatyczny służący powszechnemu udostępnianiu informacji publicznej, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci Internet.

Podmiotową stronę BIP musi prowadzić m.in. każdy organ władzy publicznej, urząd oraz instytucja publiczna w Polsce.

Podstawa prawna

Nasz serwis internetowy jest zaprojektowany i funkcjonuje zgodnie z wymogami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112 poz. 1198) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. Nr 10 poz. 68). Pełni on funkcję strony BIP. Publikowane są na tej stronie informacje w sprawach publicznych posiadane przez Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Rzeszowie.

Dokładamy starań, by nasz serwis był dla Państwa jak najbardziej funkcjonalny i przejrzysty.

Elementy naszego biuletynu

Struktura naszego Biuletynu oparta jest na stronie głównej (startowej) oraz zbiorze podstron BIP, na których prezentowane są informacje na dany temat.

 

Na układ strony głównej składa się kilka elementów. Są to:
 • Menu górne - zawierają usprawnienia dla osób niepełnosprawnych takie jak kontrast, informację dla osób niesłyszących o prawie do skorzystania z usług tłumacza przysięgłego, przyciski zmniejszania i powiększania czcionki. Zawiera również mapę serwisu – przedstawiającą strukturę strony, słownik skrótów używanych w serwisie oraz deklarację dostępności wraz z modułem wyszukiwarki. Element ten jest zawsze widoczny na stronie głównej i podstronach;
 • Nagłówek BIP - jest to zawsze widoczna część Biuletynu. W poziomie tym znajduje się, kolejno od lewej strony, godło Rzeczypospolitej Polskiej, logo Inspekcji Handlowej wraz z nazwą „Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Rzeszowie, po naciśnięciu którego przekierowuje użytkownika do strony głównej serwisu. Dalej znajduje się znak graficzny Biuletynu Informacji Publicznej, po naciśnięciu którego przeniesieni zostaniemy na stronę www.bip.gov.pl. Serwis uruchamia się w tym samym oknie przeglądarki internetowej.
  Pole to zawiera również menu pomocnicze, w którym wyświetlają się elementy ułatwiające przejście do konkretnych zasobów informacyjnych publikowanych w BIP Inspektoratu. Element ten jest zawsze widoczny na stronie głównej i podstronach.
 • Pod polem nagłówkowym znajduje się element graficzny strony.
 • „Wybierz interesujący Cię dział” znajdujący się poniżej elementu graficznego. Pole to składa się z 4 elementów, które po naciśnięciu prowadzą wprost do najpopularniejszych w serwisie treści informacyjnych.
 • Aktualności - służący przede wszystkim do wyświetlania najnowszych informacji z działalności Inspektoratu, ale także komunikatów Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 • Poniżej znajduje się pole z graficznymi przyciskami instytucji i urzędów, promowanych akcji społecznych czy informacyjnych. Ułatwiają one przejście do konkretnych zasobów informacyjnych w innych serwisach internetowych.
 • Stopka BIP - dolna, zawsze widoczna część Biuletynu informacji Publicznej. Jest identyczna zarówno na stronie głównej, jak również na każdej podstronie BIP. Jej zawartość związana jest przede wszystkim z redakcją BIP, funkcjonowaniem BIP oraz informacjami o zasadach udostępniania informacji publicznej.

 

Na układ podstron składa się kilka elementów. Są to:
 • Menu górne, nagłówek BIP oraz stopkę BIP - jak na stronie głównej;
 • Kolumna menu przedmiotowego - widoczna z lewej strony serwisu, w której wyświetlają się przede wszystkim elementy menu tematycznego (działy, katalogi).
 • Pole prezentacji informacji - największa, centralnie położona część BIP, służąca do przede wszystkim do wyświetlania opublikowanych informacji publicznych, ale także komunikatów technicznych lub elementów funkcjonalnych BIP.

 

Wstawił:Marcin Ożóg2021-01-21 14:24:35
Zatwierdził:Marcin Ożóg2021-01-20 01:00:00
Sporządził:Marcin Ożóg2021-01-20 01:00:00
2021-01-12 14:07:21 Utworzenie dokumentu
2021-01-12 14:06:37 Edycja dokumentu
2021-01-12 14:05:56 Edycja dokumentu
2021-01-12 14:03:11 Edycja dokumentu
2021-01-12 13:58:02 Edycja dokumentu
2021-01-12 13:56:33 Edycja dokumentu
2021-01-12 13:54:39 Edycja dokumentu
2021-01-12 13:52:30 Edycja dokumentu
2021-01-08 11:48:35 Edycja dokumentu
2021-01-08 11:43:53 Edycja dokumentu
2021-01-08 11:42:33 Edycja dokumentu
2021-01-07 16:15:33 Edycja dokumentu
2021-01-07 16:15:29 Edycja dokumentu
2021-01-07 16:14:40 Edycja dokumentu
2021-01-07 16:13:39 Edycja dokumentu