Decyzje administracyjne dot. zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wydane w 2023 r.

 

W tym miejscu możesz znaleźć prawomocne decyzje wydane w 2023 r. przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej dotyczące naruszeń ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym
I elektronicznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 1893 ze zm.).

 

 

Wstawił:Marcin Ożóg2023-12-22 11:29:58
Zatwierdził:Marcin Ożóg
Sporządził:Marcin Ożóg
2023-12-22 11:09:53 Utworzenie dokumentu
2023-12-22 11:08:11 Edycja dokumentu
2023-12-22 09:34:26 Edycja dokumentu
2023-11-28 11:47:12 Edycja dokumentu
2023-11-28 11:40:14 Edycja dokumentu
2023-11-28 11:26:56 Edycja dokumentu
2023-10-26 14:59:31 Edycja dokumentu