Rejestry, ewidencje oraz archiwa w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Rzeszowie

 

W Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Rzeszowie prowadzone są następujące rejestry i ewidencje:

 

 1. Repertorium nałożonych mandatów,
 2. Repertorium spraw skierowanych do sądów,
 3. Repertorium prowadzonych dochodzeń,
 4. Repertorium spraw skierowanych do Prokuratury i Policji,
 5. Rejestr postępowań administracyjnych,
 6. Rejestr rozpatrywania skarg i wniosków oraz donosów w zakresie spraw handlowych,
 7. Rejestr mediacji,
 8. Rejestr spraw i wniosków przekazanych według właściwości,
 9. Repertorium spraw Stałego Sądu Polubownego,
 10. Książka Ewidencji Inspekcji,
 11. Rejestr skarg na pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Rzeszowie,
 12. Rejestr skarg na organ,
 13. Rejestr pełnomocnictw wydanych przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej.
Wstawił:Marcin Ożóg2021-01-08 11:22:19
Zatwierdził:
Sporządził:
2021-01-08 11:21:54 Utworzenie dokumentu
2021-01-08 11:16:51 Edycja dokumentu
2021-01-07 12:22:44 Edycja dokumentu
2021-01-07 12:22:25 Edycja dokumentu
2021-01-07 12:22:13 Edycja dokumentu
2021-01-07 12:21:50 Edycja dokumentu
2021-01-07 12:21:10 Edycja dokumentu
2021-01-07 12:12:42 Edycja dokumentu
2021-01-07 11:27:05 Edycja dokumentu
2021-01-07 11:26:31 Edycja dokumentu