Decyzje administracyjne dot. uwidaczniania cen towarów i usług wydane w 2023 r.

 

Poniżej znajdziesz prawomocne decyzje wydane w 2023 r. przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej dotyczące naruszeń art. 6 ust. 1 albo 6 ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 roku o informowaniu o cenach towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku, poz. 178).

 

 

Wstawił:Marcin Ożóg2023-12-22 11:45:17
Zatwierdził:Marcin Ożóg
Sporządził:Marcin Ożóg
2023-12-22 11:31:00 Utworzenie dokumentu
2023-12-22 11:30:35 Edycja dokumentu
2023-12-22 10:58:26 Edycja dokumentu
2023-12-22 10:56:33 Edycja dokumentu
2023-12-22 10:37:25 Edycja dokumentu
2023-12-22 10:26:55 Edycja dokumentu
2023-12-22 10:26:45 Edycja dokumentu
2023-12-22 10:21:38 Edycja dokumentu
2023-12-22 10:13:21 Edycja dokumentu
2023-12-22 10:03:53 Edycja dokumentu
2023-12-22 09:58:30 Edycja dokumentu
2023-12-22 09:50:13 Edycja dokumentu
2023-12-22 09:43:58 Edycja dokumentu
2023-12-22 09:39:09 Edycja dokumentu
2023-11-28 12:23:32 Edycja dokumentu
2023-11-28 12:23:27 Edycja dokumentu
2023-11-28 12:14:12 Edycja dokumentu
2023-11-28 11:10:48 Edycja dokumentu
2023-11-28 10:51:34 Edycja dokumentu
2023-11-28 10:41:59 Edycja dokumentu
2023-11-28 10:34:23 Edycja dokumentu
2023-11-28 10:16:22 Edycja dokumentu
2023-11-28 10:05:54 Edycja dokumentu
2023-11-28 09:59:04 Edycja dokumentu
2023-11-28 09:57:48 Edycja dokumentu
2023-11-28 09:47:55 Edycja dokumentu
2023-11-28 09:35:17 Edycja dokumentu
2023-10-26 15:08:02 Edycja dokumentu
2023-10-26 15:06:15 Edycja dokumentu
2023-10-26 15:05:23 Edycja dokumentu