Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z RODO

 

Co oznacza skrót „RODO”?

Skrót RODO oznacza rozporządzenie UE o ochronie danych osobowych. Będziemy posługiwać się tym skrótem w dalszej części tej informacji.

Jaki jest cel stosowania RODO?

Podstawowym celem RODO jest ochrona podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej
(adres: 35-959 Rzeszów, ul. 8-go Marca 5, e-mail: sekretariat@wiih.rzeszow.pl, numer telefonu: 17-862-14-53 wew. 12, fax 17-853-54-82)
zwany dalej „Administratorem”. Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych.

W jakich celach przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Przetwarzamy Twoje dane, ponieważ realizujemy następujące zadania:

 • prowadzimy kontrole przedsiębiorców m.in. w zakresie legalności i rzetelności działania przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie produkcji, handlu i usług;
 • organizujemy i prowadzimy stały sąd polubowny;
 • prowadzimy postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą;
 • świadczymy poradnictwo konsumenckie;
 • prowadzimy listę rzeczoznawców do spraw jakości produktów lub usług;
 • przyjmujemy i rozpatrujemy sprawy, z którymi zwracają się do nas nasi klienci;
 • i inne określone w ustawie lub odrębnych przepisach.

Na podstawie jakich przepisów przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Przetwarzamy dane osobowe, aby wypełnić nasze obowiązki prawne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz wykonać zadania w interesie publicznym i w ramach sprawowania powierzonej nam władzy publicznej (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

Dane, które podajesz nam dobrowolnie – np. dane do kontaktu (adres e‑mail lub numer telefonu) – przetwarzamy na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii ich treści;
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych;
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych (z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 lit. B i e RODO);
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przekazanych dobrowolnie - do momentu wycofania zgody przetwarzanie zgodne z prawem;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych - masz prawo otrzymać od nas swoje dane osobowe w powszechnie używanym formacie informatycznym lub przesłać te dane innemu administratorowi danych, albo zażądać od nas przesłania Twoich danych do innego administratora (gdy jest to technicznie możliwe). Prawo to przysługuje Ci tylko w zakresie, w jakim przetwarzamy Twoje dane na podstawie Twojej zgody.

We wszystkich sprawach, które dotyczą przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, możesz się skontaktować z naszym inspektorem ochrony danych.

Możesz to zrobić:

 • listownie – napisz na adres:

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Rzeszowie
ul. 8 Marca 5
35-959 Rzeszów

We wniosku napisz, czego od nas żądasz (np. „Żądam dostępu do …”) oraz podaj dane, na podstawie których będziemy mogli Cię zidentyfikować (imię, nazwisko, adres) i udzielić Ci odpowiedzi.

Gdzie możesz wnieść skargę, jeśli uznasz, że Twoje prawa zostały naruszone?

Skargę możesz wnieść do organu nadzorczego, który zajmuje się ochroną danych osobowych. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

Jakie są szczegółowe zasady przetwarzania Twoich danych osobowych?

Więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych otrzymasz po wybraniu odpowiedniej kategorii:

Akty prawne do pobrania:

Wstawił:Marcin Ożóg2021-11-09 13:12:35
Zatwierdził:Marcin Ożóg
Sporządził:Marcin Ożóg
2021-11-09 13:05:10 Utworzenie dokumentu
2021-11-09 13:04:18 Edycja dokumentu
2021-11-09 13:03:04 Edycja dokumentu
2021-11-09 13:01:42 Edycja dokumentu
2021-01-21 14:45:07 Edycja dokumentu
2021-01-21 14:22:02 Edycja dokumentu
2021-01-21 14:21:47 Edycja dokumentu
2021-01-21 14:20:15 Edycja dokumentu
2021-01-21 14:19:35 Edycja dokumentu
2021-01-21 14:19:08 Edycja dokumentu
2021-01-21 14:15:15 Edycja dokumentu
2021-01-21 14:14:33 Edycja dokumentu
2021-01-21 13:48:51 Edycja dokumentu
2021-01-21 13:35:54 Edycja dokumentu
2021-01-21 12:57:12 Edycja dokumentu
2021-01-12 13:14:46 Edycja dokumentu
2021-01-12 13:13:30 Edycja dokumentu
2021-01-12 13:12:39 Edycja dokumentu
2021-01-12 13:11:59 Edycja dokumentu
2021-01-12 13:11:19 Edycja dokumentu
2021-01-12 13:08:38 Edycja dokumentu
2021-01-12 13:07:32 Edycja dokumentu
2021-01-12 13:06:39 Edycja dokumentu
2021-01-12 13:05:00 Edycja dokumentu
2021-01-12 13:02:47 Edycja dokumentu
2021-01-12 13:00:22 Edycja dokumentu
2021-01-12 12:59:22 Edycja dokumentu
2021-01-12 12:58:48 Edycja dokumentu
2021-01-12 12:57:21 Edycja dokumentu
2021-01-12 12:26:59 Edycja dokumentu
2021-01-12 12:24:17 Edycja dokumentu
2021-01-12 12:23:36 Edycja dokumentu
2021-01-12 12:21:21 Edycja dokumentu
2021-01-12 12:09:20 Edycja dokumentu
2021-01-12 12:08:43 Edycja dokumentu
2021-01-12 12:03:58 Edycja dokumentu
2021-01-12 12:03:14 Edycja dokumentu
2021-01-12 12:02:29 Edycja dokumentu
2021-01-12 12:01:06 Edycja dokumentu
2021-01-12 12:00:35 Edycja dokumentu
2021-01-12 11:59:00 Edycja dokumentu
2021-01-12 11:58:09 Edycja dokumentu
2021-01-12 11:57:11 Edycja dokumentu
2021-01-12 11:56:14 Edycja dokumentu
2021-01-12 11:55:19 Edycja dokumentu
2021-01-12 11:53:09 Edycja dokumentu
2021-01-12 11:51:45 Edycja dokumentu
2021-01-12 11:50:03 Edycja dokumentu
2021-01-12 11:44:56 Edycja dokumentu
2021-01-12 11:44:27 Edycja dokumentu
2021-01-12 11:43:55 Edycja dokumentu
2021-01-12 11:42:27 Edycja dokumentu
2021-01-12 11:41:16 Edycja dokumentu
2021-01-12 11:40:51 Edycja dokumentu
2021-01-12 11:38:52 Edycja dokumentu
2021-01-12 11:37:28 Edycja dokumentu
2021-01-12 11:36:57 Edycja dokumentu
2021-01-12 11:36:00 Edycja dokumentu
2021-01-12 11:34:53 Edycja dokumentu
2021-01-12 11:32:57 Edycja dokumentu
2021-01-12 11:29:42 Edycja dokumentu
2021-01-12 11:27:13 Edycja dokumentu
2021-01-12 11:26:36 Edycja dokumentu
2021-01-12 11:25:56 Edycja dokumentu
2021-01-12 11:24:52 Edycja dokumentu
2021-01-12 11:24:21 Edycja dokumentu
2021-01-12 11:23:34 Edycja dokumentu
2021-01-12 11:22:43 Edycja dokumentu
2021-01-12 11:21:24 Edycja dokumentu
2021-01-12 11:19:21 Edycja dokumentu
2021-01-11 11:55:35 Edycja dokumentu
2021-01-05 12:04:40 Edycja dokumentu
2021-01-05 12:04:08 Edycja dokumentu
2020-12-31 15:31:32 Edycja dokumentu
2020-12-31 15:30:16 Edycja dokumentu
2020-12-31 09:37:24 Edycja dokumentu
2020-12-31 09:02:07 Edycja dokumentu
2020-12-31 08:53:39 Edycja dokumentu
2020-12-31 08:52:34 Edycja dokumentu
2020-12-31 08:47:43 Edycja dokumentu
2020-12-31 08:43:04 Edycja dokumentu
2020-12-31 08:42:28 Edycja dokumentu
2020-12-31 08:41:54 Edycja dokumentu
2020-12-30 16:26:21 Edycja dokumentu
2020-12-30 16:25:23 Edycja dokumentu
2020-12-30 16:23:44 Edycja dokumentu