Decyzje administracyjne dot. węgla wydane w 2023 r.

 

Poniżej możesz znaleźć prawomocne decyzje wydane w 2023 r. przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej dotyczące naruszeń ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 133 ze zm.)

 

 

Wstawił:Marcin Ożóg2023-11-28 12:00:19
Zatwierdził:Marcin Ożóg
Sporządził:Marcin Ożóg
2023-11-28 12:00:16 Utworzenie dokumentu
2023-11-28 11:58:36 Edycja dokumentu
2023-11-28 11:57:10 Edycja dokumentu