Internetowe rozwiązywanie sporów konsumenckich (ODR)

 

Platforma internetowego rozstrzygania sporów (ODR – Online Dispute Resolution) zarządzana jest przez Komisję Europejską. Dzięki niej konsumenci i firmy z krajów należących do Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Liechtensteinu mogą polubownie rozstrzygać spory związane z zakupem towarów i usług przez Internet.

ODR umożliwia złożenie skargi w jednym z zatwierdzonych, poddanych weryfikacji organów rozstrzygających spory.

Organ rozstrzygający spory to bezstronna organizacja lub osoba, która pomaga konsumentom i przedsiębiorcom w pozasądowym rozstrzyganiu sporów. Jest to z reguły szybsze i tańsze rozwiązanie niż postępowanie sądowe.

Platforma ODR kieruje krok po kroku użytkownika informując o kolejnych etapach procedury. Istotną jej cechą jest tłumaczenie na wszystkie języki państw członkowskich Unii Europejskiej. Gwarantowane są także terminy rozstrzygania spraw.

Korzystając z ODR, konsumenci mogą doprowadzić do sprawiedliwego rozstrzygnięcia bezpłatnie lub za niewielką opłatą. Firmy mogą natomiast uniknąć wysokich kosztów postępowań sądowych i zachować dobre relacje z klientami.

Więcej informacji na temat platformy ODR znajdziesz na:

 

WAŻNE!

Przedsiębiorcy mający siedzibę w Unii Europejskiej i zawierający z konsumentami umowy przez Internet, którzy zobowiązali się lub są zobowiązani do korzystania z podmiotów uprawnionych, mają obowiązek poinformować konsumentów o istnieniu platformy ODR na swojej stronie lub w wiadomości elektronicznej podczas składania oferty.

 

Wstawił:Marcin Ożóg2021-02-05 09:56:59
Zatwierdził:Marcin Ożóg
Sporządził:Marcin Ożóg
2021-02-05 09:49:06 Utworzenie dokumentu
2021-02-05 09:47:29 Edycja dokumentu
2021-02-05 09:43:52 Edycja dokumentu
2021-02-05 09:41:03 Edycja dokumentu