Przewodniczący Stałego Sądu Polubownego przy Podkarpackim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej z siedzibą w Rzeszowie

 

Przewodniczący sądu 

Marek Zapaśnik

Sekretarz

Katarzyna Pruc

kontakt: psk@wiih.rzeszow.pl
Wstawił:Marcin Ożóg2021-02-05 12:43:48
Zatwierdził:Marcin Ożóg2021-02-04 01:00:00
Sporządził:Marcin Ożóg2021-02-04 01:00:00