Lista rzeczoznawców

 

Lista rzeczoznawców do spraw jakości produktów lub usług przy Podkarpackim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej

Na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2001 r. w sprawie list rzeczoznawców do spraw jakości produktów lub usług (Dz.U. Nr 85, poz. 931).

Lp.
Imię i nazwisko
Specjalizacja
Dane teleadresowe
Data wpisu

1.  

Artur Dobrucki

 • konserwacja i renowacja przedmiotów zabytkowych i artystycznych

016-621-48-15
603-859-474

23.01.2002

2.  

Eugenia Czyrek

 • jakość wyrobów cukierniczych i piekarskich

017-862-13-91

506-740-732

eczyrek@wp.pl

11.10.2002

3.    

Kazimiera Krzysik

 • jakość przetworów owocowo-warzywnych

 

11.10.2002

4.

Maria Surdel

 • towaroznawstwo produktów rolno-spożywczych

 

22.10.2002

5.

Marek Drabek

 • motoryzacja i usługi motoryzacyjne, naprawy samochodowe

602-371-012

autoatest@op.pl

3.02.2003

6.

Bohdan Borowik

 • informatyka i elektronika

604-875-247

19.07.2005

7.

Karol Kopeć
 • technologia drewna (w szczególności meblarstwo, stolarka budowlana, materiały podłogowe z drewna )

600-456-865

opinie@vp.pl

17.02.2006

8.

Przemysław Stawiarski

 • opinie techniczne w zakresie budownictwa, ekspertyzy budowlane,
 • wykonawstwo, usługi, technologia i roboty budowlane,
 • nadzór budowlany,
 • stan techniczny, zużycie, uszkodzenia konstrukcji i obiektów budowlanych oraz materiałów budowlanych,
 • kontrola techniczna utrzymania obiektów budowlanych,
 • materiały budowlane,
 • bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu robót budowlanych

603-324-300
biuro@stawiarski.pl
www.stawiarski.pl

17.04.2009

9.

Maciej Paczosa

 • technika samochodowa, jakość napraw pojazdów samochodowych

 502-730-726

mpaczosa@rzeczoznawcy.com

rzeszow@rzeczoznawcy.com.pl

16.12.2011

10. Jacek Bućko
 • technika samochodowa,
 • jakość napraw samochodów oraz maszyn i urządzeń w dziedzinie motoryzacja
602-877-259
jacex68@gmail.com
17.05.2017
11.

Marek Surmacz

 • roboty wykończeniowe w budownictwie
698-098-623
maress@op.pl
17.05.2018
12.

Dominik Kozik

 • narzędzia, urządzenia i maszyny techniczne

504-569-559
ekspert@dominikkozik.pl

15.10.2019

13.

Magdalena Kozik

 • wyroby z tworzyw sztucznych,
 • ocena zawartości substancji chemicznych w wyrobach i mieszaninach, w tym m. in. spełnianie wymagań rozporządzenia REACH

 
667-442-167
kozik.magdalena@wp.pl
8.11.2019
14. Grzegorz Słotwiński
 • usługi kominiarskie
609-398-144
kominiarzbiesyiczady@onet.pl
26.06.2020
15. Jan Olko
 • technologia drewna
015-822-30-59
509-617-029
29.08.2018
16. Adrian Cebula
 • kamieniarstwo - nagrobki, grobowce, blaty granitowe, schody granitowe, parapety, posadzki, inne elementy kamienne

602-263-302

kamien10x@wp.pl

 17.05.2023
17. Zbigniew Wężowski
 • meble kuchenne, pokojowe, biurowe, łazienkowe, tapicerowane, meble inne

609-119-109

meblerzeczoznawca@gmail.com

 28.12.2023

** Informujemy, że z dniem 29.10.2019 r. traci moc zaświadczenie o wpisie na listę rzeczoznawców do spraw jakości produktów lub usług przy Podkarpackim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej nr 18 wydane w dniu 17.05.2017 r. panu Sylwestrowi Stępniowi – rzeczoznawcy w zakresie robót wykończeniowych w budownictwie.

Wstawił:Marcin Ożóg2024-06-06 12:42:00
Zatwierdził:Damian Guska
Sporządził:Marek Susz
2024-04-10 14:12:08 Utworzenie dokumentu
2024-04-10 14:07:33 Edycja dokumentu
2024-04-10 14:07:27 Edycja dokumentu
2024-01-19 13:08:17 Edycja dokumentu
2024-01-19 13:06:55 Edycja dokumentu
2021-10-13 12:15:23 Edycja dokumentu
2021-09-07 15:42:07 Edycja dokumentu
2021-05-06 11:48:55 Edycja dokumentu
2021-05-06 11:48:31 Edycja dokumentu
2021-05-06 11:47:46 Edycja dokumentu
2021-01-21 19:00:17 Edycja dokumentu
2021-01-21 19:00:05 Edycja dokumentu
2021-01-21 18:58:40 Edycja dokumentu