Kontrole WIIH w Rzeszowie

 

Inspekcja Handlowa ma szeroki zakres kompetencji.
Kontrola to jedno z zadań Inspekcji Handlowej
Inspekcja Handlowa może sprawdzić produkty, usługi czy legalności i rzetelności działania przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą. Nie w każdym zakresie.

Ze szczegółowym zakresem kompetencji Inspekcji Handlowej możesz zapoznać się w art. 3 i 4 ustawy o Inspekcji Handlowej.

 

Swoje zadania Inspekcja Handlowa realizuje między innymi poprzez:

  • kontrole planowe - ujęte w planie kontroli Inspekcji Handlowej na dany rok oraz
  • kontrole pozaplanowe - kontrole wynikające z otrzymywanych skarg i informacji, przede wszystkim od konsumentów, centralnych i terenowych organów administracji państwowej, organów samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców.

 

Poniżej możesz zapoznać się ze schematem procedury kontroli prowadzonej przez Inspekcję Handlową.

 

Wstawił:Marcin Ożóg2021-02-05 07:28:49
Zatwierdził:Marcin Ożóg
Sporządził:Marcin Ożóg
2021-01-19 15:04:09 Utworzenie dokumentu
2021-01-18 22:58:41 Edycja dokumentu
2021-01-18 22:57:28 Edycja dokumentu
2021-01-18 22:57:01 Edycja dokumentu
2021-01-18 22:54:24 Edycja dokumentu
2021-01-18 22:53:21 Edycja dokumentu
2021-01-18 22:53:02 Edycja dokumentu
2021-01-18 22:52:48 Edycja dokumentu
2021-01-18 22:52:19 Edycja dokumentu
2021-01-18 22:51:55 Edycja dokumentu
2021-01-18 22:50:34 Edycja dokumentu