2 listopada 2023 r. dniem wolnym od pracy w WIIH w Rzeszowie

27 października 2023

 

 

Szanowni Państwo,

 

informujemy, że dzień 2 listopada 2023 r. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Rzeszowie (oraz jego delegatury w Krośnie, Przemyślu i Tarnobrzegu) będzie dniem wolnym od pracy.

 

24 października 2023 r. Prezes Rady Ministrów podpisał zarządzenie w sprawie wyznaczenia dla członków korpusu służby cywilnej dni wolnych od pracy

Prezes Rady Ministrów wyznaczył dwa dni wolne od pracy:

  • 2 listopada 2023 r. – za Narodowe Święto Niepodległości, które przypada w sobotę 11 listopada 2023 r.,
  • 2 stycznia 2024 r. – za Święto Trzech Króli, które przypada w sobotę 6 stycznia 2024 r.

 

Wyżej wymienione dni zostały wyznaczone z tytułu obniżenia wymiaru czasu pracy za święta, które wypadają w sobotę.

 

Podstawa prawna

  • art. 97 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1691 oraz z 2023 r. poz. 1195 i 1598);
  • art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465)
Logo Produkt Polski
Logo polub polubowne
Europejskie Centrum Konsumenckie
Prawa Konsumenta