Elektroniczna skrzynka podawcza na platformie ePUAP

 

Chcesz się z nami skontaktować lub przesłać dokumenty w formie elektronicznej?
Możesz to zrobić na kilka sposób. Zapoznaj się z informacją poniżej.

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

 • za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Rzeszowie na platformie ePUAP, która znajduje się pod adresem https://epuap.gov.pl - (w celu złożenia wniosku do Urzędu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika):

adres elektronicznej skrzynki podawczej: /WIIHRzeszow/skrytka

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres email:

sekretariat@wiih.rzeszow.pl

 • dostarczenie dokumentów osobiście w godzinach pracy urzędu do sekretariatu w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Rzeszowie, ul. 8 Marca 5 na następujących nośnikach danych:
  • pamięć masowa USB 1.0 lub 2.0;
  • płyta CD, DVD.
Uwaga!

Urzędowe poświadczenie odbioru (UPO) można otrzymać wyłącznie dostarczając dokumenty elektroniczne za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

 • Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub uwierzytelnione profilem zaufanym ePUAP;
 • Akceptowalne formaty załączników to:
  • DOC, DOCX, RTF, ODT, ODS, TXT
  • XLS, XLSX
  • GIF,TIF, PNG, JPG
  • PDF
  • XML
 • Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 10MB;
 • Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 

ePUAP_logo_uproszcz.jpg (13.72 Kb)   WEJŚCIE

 

Za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Rzeszowie na platformie ePUAP można zrealizować następujące usługi:
 1. Wszczęcie procedury mediacji.
 2. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek.
 3. Pismo ogólne do urzędu.
 4. Świadczenie usług tłumacza polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM), sposobach komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).
Wstawił:2021-06-09 13:22:26
Zatwierdził:Damian Guska
Sporządził:Damian Guska
2021-01-20 10:55:39 Utworzenie dokumentu
2021-01-20 10:55:20 Edycja dokumentu
2021-01-20 10:55:03 Edycja dokumentu
2021-01-20 10:54:38 Edycja dokumentu
2021-01-20 10:51:54 Edycja dokumentu
2021-01-20 10:51:29 Edycja dokumentu
2021-01-20 10:51:09 Edycja dokumentu
2021-01-20 07:43:03 Edycja dokumentu
2021-01-19 14:44:28 Edycja dokumentu
2021-01-19 14:43:57 Edycja dokumentu
2021-01-19 14:43:37 Edycja dokumentu
2021-01-19 14:43:00 Edycja dokumentu
2021-01-19 14:42:05 Edycja dokumentu
2021-01-14 08:47:15 Edycja dokumentu
2021-01-14 08:38:44 Edycja dokumentu
2021-01-14 08:37:57 Edycja dokumentu
2021-01-12 15:26:46 Edycja dokumentu
2021-01-12 15:24:25 Edycja dokumentu
2021-01-12 15:23:23 Edycja dokumentu
2021-01-12 15:20:45 Edycja dokumentu
2021-01-12 09:20:09 Edycja dokumentu
2021-01-12 09:19:25 Edycja dokumentu
2021-01-12 09:15:50 Edycja dokumentu
2021-01-12 09:10:08 Edycja dokumentu
2021-01-11 13:02:45 Edycja dokumentu
2021-01-11 13:02:01 Edycja dokumentu
2021-01-11 12:56:21 Edycja dokumentu
2021-01-11 12:55:52 Edycja dokumentu
2021-01-11 12:52:49 Edycja dokumentu
2020-12-31 10:43:54 Edycja dokumentu
2020-12-31 10:41:41 Edycja dokumentu
2020-12-31 10:41:07 Edycja dokumentu
2020-12-31 10:40:54 Edycja dokumentu
2020-12-31 10:39:19 Edycja dokumentu
2020-12-31 10:38:34 Edycja dokumentu
2020-12-31 10:34:51 Edycja dokumentu
2020-12-31 10:06:43 Edycja dokumentu
2020-12-31 10:03:04 Edycja dokumentu
2020-12-31 10:02:03 Edycja dokumentu
2020-12-31 09:59:47 Edycja dokumentu
2020-10-08 15:12:41 Edycja dokumentu