Wydziały i stanowiska wchodzące w skład Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Rzeszowie

 

WYDZIAŁ PRAWNO - ORGANIZACYJNY (PO)

Naczelnik wydziału

Marek Zapaśnik
kontakt: po@wiih.rzeszow.pl 

 

WYDZIAŁ BUDŻETOWO - ADMINISTRACYJNY (BA)

Główny Księgowy - Naczelnik wydziału

Ilona Rudnik
kontakt: ba@wiih.rzeszow.pl 

 

WYDZIAŁ DS. POZASĄDOWEGO ROZWIĄZYWANIA SPORÓW KONSUMENCKICH (OK)

Naczelnik wydziału

Małgorzata Jaremko
kontakt: ok@wiih.rzeszow.pl 

 

WYDZIAŁ KONTROLI HANDLU I USŁUG (KH)

Naczelnik wydziału

Anna Frączek-Wypyska
kontakt: kh@wiih.rzeszow.pl

 

WYDZIAŁ KONTROLI ARTYKUŁÓW PRZEMYSŁOWYCH I PALIW (KP)

Naczelnik wydziału

Tomasz Pięta

Z-ca Naczelnika wydziału

Konrad Prokop

kontakt: kp@wiih.rzeszow.pl

 

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. PRACOWNICZYCH (OS)

Aneta Wojtaszek
kontakt: kadry@wiih.rzeszow.pl

 

Wstawił:Marcin Ożóg2023-12-18 10:02:31
Zatwierdził:Marcin Ożóg
Sporządził:Marcin Ożóg
2023-12-18 10:02:26 Utworzenie dokumentu
2023-04-25 07:45:37 Edycja dokumentu
2022-04-15 07:37:06 Edycja dokumentu
2022-04-15 07:36:36 Edycja dokumentu
2022-02-23 15:06:20 Edycja dokumentu
2022-02-23 15:06:14 Edycja dokumentu
2021-12-06 09:26:39 Edycja dokumentu
2021-02-01 08:38:51 Edycja dokumentu
2021-01-20 10:09:29 Edycja dokumentu
2021-01-13 08:13:41 Edycja dokumentu
2021-01-13 07:40:51 Edycja dokumentu
2021-01-13 07:38:48 Edycja dokumentu
2021-01-13 07:35:45 Edycja dokumentu
2021-01-13 07:35:03 Edycja dokumentu
2021-01-08 10:58:22 Edycja dokumentu
2020-12-31 11:20:21 Edycja dokumentu
2020-12-31 11:18:45 Edycja dokumentu
2020-12-31 10:06:14 Edycja dokumentu
2020-12-31 10:05:08 Edycja dokumentu
2020-12-31 09:59:15 Edycja dokumentu
2020-12-31 09:57:50 Edycja dokumentu
2020-12-31 09:47:34 Edycja dokumentu