Skargi na wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej

 

Oprócz tego, że możesz poskarżyć się na zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Rzeszowie, przysługuje Ci również prawo do złożenia skargi na organ Inspekcji Handlowej w województwie podkarpackim – Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej.

Sprawdź jak to zrobić.

Czego może dotyczyć skarga?

Skarga może dotyczyć między innymi:
  • zaniedbania lub nienależytego wykonywania zadań przez organ Inspekcji Handlowej – Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektorat Inspekcji Handlowej,
  • naruszenia praworządności lub interesów skarżących,
  • przewlekłego lub biurokratycznego załatwiania spraw.

O tym, czy twoje pismo zostanie zakwalifikowane jako skarga na organ decyduje jego treść, a nie forma zewnętrzna (np. tytuł).

Do kogo należy złożyć skargę na Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej?

Skargi na organ należy składać do organów właściwych do ich rozpatrzenia. Są nimi w przypadku Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej:

 1. Wojewoda Podkarpacki

Skargę możesz złożyć w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, 35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15,  w :

 • kancelarii Urzędu – pokój 27, tel. 17 867 10 27, fax.: 17 867 19 50
 • wszystkich komórkach organizacyjnych PUW (w tym w delegaturach)
 • Oddziale Obsługi Klienta – pokój 213, tel. 17 867 12 13
 • wysyłając e-mail: kancelaria@rzeszow.uw.gov.pl

Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego;

 1. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Skargę możesz złożyć w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, w:

 • Kancelarii Ogólnej Urzędu (w godz. 8:15 - 16:15) lub w sekretariatach Delegatur UOKiK,
 • przesyłając faks pod numer: 22 826 10 36;
 • przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: uokik@uokik.gov.pl
 • ustnie do protokołu.

Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

W przypadku wątpliwości, czy sprawa, którą zamierzasz skierować należy do kompetencji danego organu, można zwrócić się: 

 • w przypadku Wojewody Podkarpackiego - do Oddziału Obsługi Klienta w Biurze Wojewody (nr tel.: 17 867 12 13),
 • w przypadku Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przesyłając zapytanie na adres uokik@uokik.gov.pl

gdzie otrzymasz wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie.

Pliki do pobrania:

 

Podstawa prawna

Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 572)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. nr 5, poz. 46)

Zarządzenie nr 17/2016 Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z dnia 24 października 2016 r. w sprawie przyjmowania skarg i wniosków na organ oraz pracowników WIIH w Rzeszowie oraz zasad składania i przyjmowania rozpatrywania petycji w WIIH w Rzeszowie

Wstawił:Marcin Ożóg2024-05-02 10:37:39
Zatwierdził:Marcin Ożóg
Sporządził:Marcin Ożóg
2024-05-02 10:17:38 Utworzenie dokumentu
2024-05-02 10:14:07 Edycja dokumentu
2021-02-17 15:08:22 Edycja dokumentu
2021-02-17 15:06:17 Edycja dokumentu
2021-02-17 15:03:42 Edycja dokumentu
2021-02-17 14:59:39 Edycja dokumentu
2021-02-17 14:59:20 Edycja dokumentu
2021-02-17 14:58:14 Edycja dokumentu
2021-02-17 14:55:01 Edycja dokumentu