Zapewnienie dostępności osób ze szczególnymi potrzebami

 

 

Koordynator do spraw dostępności w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Rzeszowie

 

Małgorzata Jaremko
Naczelnik Wydziału ds. Pozasądowego Rozwiązywania Sporów Konsumenckich (OK)
kontakt: ok@wiih.rzeszow.pl

 

Do zadań koordynatora należy w szczególności:
  1. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Rzeszowie,
  2. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Rzeszowie
  3. monitorowanie działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej  w Rzeszowie w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

Pliki do pobrania:

 

Wstawił:Marcin Ożóg2021-03-31 10:31:39
Zatwierdził:Marcin Ożóg
Sporządził:Marcin Ożóg
2021-03-31 10:31:19 Utworzenie dokumentu
2021-03-31 10:30:24 Edycja dokumentu