Informacje zbiorcze dot. petycji

 

Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w 2020 r. nie rozpatrywał żadnych petycji.
Wstawił:Marcin Ożóg2021-06-09 12:59:28
Zatwierdził:Marcin Ożóg
Sporządził:Marcin Ożóg
2021-06-09 12:59:08 Utworzenie dokumentu