Wojewódzki Dzień Mediacji - 15 października 2021 r.

14 października 2021

 

Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Rzeszowie oraz Stowarzyszenie Podkarpackie Centrum Mediacji zapraszają na Wojewódzki Dzień Mediacji.

 

Wydarzenie zostało objęte patronatem Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

Celem Wojewódzkiego Dnia Mediacji jest promowanie polubownego rozwiązywania sporów i mediacji.

 

Wydarzenie skierowane jest do nauczycieli, którzy w swojej praktyce zawodowej korzystają z mediacji, zarówno ucząc o polubownym rozwiązywaniu sporów, jak i łagodząc konflikty. Planowane referaty zostaną wygłoszone przez ekspertów wywodzących się z różnych środowisk, których łączy zainteresowanie mediacją. Wojewódzki Dzień Mediacji będzie stanowił obszar do dyskusji między teoretykami i praktykami.

 

Wojewódzki Dzień Mediacji odbędzie się 15 października 2021 r. o godz. 9.00 w sali Sejmiku Województwa Podkarpackiego, ul. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów.

 

Aby zarejestrować swoje uczestnictwo w wydarzeniu, prosimy o:

  1. wypełnienie formularza,
  2. przesłanie go na adres email: dzienmediacji2021@wiih.rzeszow.pl

 

Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi materiałami i rejestracji uczestnictwa.

 

Plik do pobrania:

 

Logo Produkt Polski
Logo polub polubowne
Europejskie Centrum Konsumenckie
Prawa Konsumenta