Ogłoszenie o zużytych składnikach majątku ruchomego

15 października 2021

 

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Rzeszowie, działając w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 2004 z późn.zm.), informuje, że posiada zużyte składniki majątku ruchomego. 

 

Więcej informacji znajdą Państwo pod tym adresem.

Logo Produkt Polski
Logo polub polubowne
Europejskie Centrum Konsumenckie
Prawa Konsumenta