Ochrona konkurencji – nowe wyjaśnienia w sprawie nakładanych kar

17 kwietnia 2024

 

  • Prezes UOKiK przedstawił nowe wyjaśnienia w sprawie nakładania kar za praktyki ograniczające konkurencję.
  • Jakie są okoliczności łagodzące i obciążające, jaki wpływ na karę ma długość trwania zmowy?
  • To tylko niektóre kwestie, które opisuje opublikowany dokument.


Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów mówi o maksymalnej karze za udział w porozumieniu ograniczającym konkurencję oraz nadużywanie pozycji dominującej. Przepisy nie precyzują jednocześnie, w jaki dokładnie sposób wyliczane są sankcje pieniężne. Prezes UOKiK wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców opublikował nowy dokument, w którym wyjaśnia, jak nakładane są kary za praktyki ograniczające konkurencję.

 

"Stanowczo reagujemy na naruszenia przepisów. Jesteśmy jednocześnie transparentni w naszych działaniach. Dlatego przedstawiamy nowe wyjaśnienia w sprawie nakładania kar za praktyki ograniczające konkurencję. Obecny dokument jest dostosowany do przepisów zawartych w unijnej dyrektywie ECN+" – mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny. 

 

Zmiana wyjaśnień wynika m.in. z  nowelizacji przepisów w związku z implementacją ww. dyrektywy. Wyjaśnienia zawierają m.in. dodatkowe informacje dotyczące nakładania kar na podmioty będące częścią złożonych grup kapitałowych i wymierzania kar spółkom-matkom. Będzie to szczególnie istotne w przypadku postępowań przeciwko przedsiębiorcom będącym członkami międzynarodowych grup kapitałowych.  Ponadto wyjaśnienia precyzują, jaki wpływ na wysokość kary ma m.in. długość naruszenia, rodzaj praktyki oraz skutki rynkowe. Dokument wymienia okoliczności łagodzące, takie jak współpraca z UOKiK w trakcie postępowania, oraz obciążające, np. rola lidera porozumienia.

 

Co istotne, przed nałożeniem kary Prezes UOKiK będzie uwzględniał, czy jest ona adekwatna do całości sprawy. W wyjątkowych sytuacjach może uznać, że określona wcześniej kwota jest nieodpowiednia i wymierzyć karę w wyższym bądź niższym wymiarze. W takich sytuacjach Prezes Urzędu przedstawi dodatkowe uzasadnienie dla takiego działania.

 

Wyjaśnienia dotyczące ustalania wysokości kar pieniężnych w sprawach związanych z naruszeniem zakazu praktyk ograniczających konkurencję można pobrać ze strony internetowej konkurencja.uokik.gov.pl.

 

Informacje dla mediów:

Biuro Prasowe UOKiK
pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
Tel.: 22 55 60 246
E-mail: biuroprasowe@uokik.gov.pl
Twitter: @UOKiKgovPL
Znajdziesz nas również na Instagramie: @uokikgovpl

 

Zgłoś naruszenie prawa konkurencji:

 

Platforma dla anonimowych sygnalistów

Zgłoś naruszenie prawa konkurencji

 

Pliki do pobrania:

 

 

Logo Produkt Polski
Logo polub polubowne
Europejskie Centrum Konsumenckie
Prawa Konsumenta