Agora/Eurozet - wyrok sądu pierwszej instancji

16 maja 2022

 

  • Prezes UOKiK złoży apelację od wyroku Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie koncentracji Agora-Eurozet.
  • SOKiK zmienił decyzję zakazującą tej transakcji.

 

Wyrok sądu dotyczy decyzji ze stycznia 2021 r. Po wnikliwej analizie obszernego materiału dowodowego, zebranego w trakcie postępowania, Prezes UOKiK zakazał koncentracji polegającej na przejęciu spółki Eurozet przez Agorę. Działalność przedsiębiorców i ich grup kapitałowych pokrywa się przede wszystkim w zakresie nadawania programów radiowych, sprzedaży czasu reklamowego oraz pośrednictwa w sprzedaży czasu reklamowego w radiu. Prezes Urzędu wskazał, że w wyniku koncentracji doszłoby do powstania silnej grupy radiowej i nieodwracalnych zaburzeń w funkcjonowaniu konkurencji na lokalnych i ogólnopolskim rynku reklamy radiowej.

 

 

Wyrok SOKiK

Agora odwołała się od decyzji do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 12 maja  sąd wydał wyrok, w którym zmieniając decyzję Prezesa UOKiK zgodził się na koncentrację. Wyrok SOKiK nie jest prawomocny. Do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia Agora nie będzie mogła przejąć spółki Eurozet.

 

"Właściwie oceniliśmy bardzo obszerny materiał dowodowy i zagrożenie dla konkurencji, jakie niesie za sobą ta koncentracja. Nie zgadzamy się z decyzją sądu pierwszej instancji dlatego skorzystamy z przysługującego nam prawa i wniesiemy apelację. Rozstrzygnięcie SOKiK nie jest prawomocne. Liczymy na to, że w drugiej instancji sąd podzieli nasze argumenty" – mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

 

Procedura odwoławcza

Od decyzji Prezesa UOKiK przedsiębiorcy przysługuje odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a od wyroku SOKiK – apelacja do Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Możliwe jest również złożenie skargi kasacyjnej od wyroku SA do Sądu Najwyższego.

 

Dodatkowe informacje dla mediów:

Biuro Prasowe UOKiK
pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
Tel.: 22 55 60 246
E-mail: biuroprasowe@uokik.gov.pl
Twitter: @UOKiKgovPL
Znajdziesz nas również na Instagramie: @uokikgovpl

 

Pliki  do pobrania:

 

Logo Produkt Polski
Logo polub polubowne
Europejskie Centrum Konsumenckie
Prawa Konsumenta