Stały Sąd Polubowny przy Podkarpackim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej z siedzibą w Rzeszowie

 

Przewodniczący sądu 

Marek Zapaśnik

Sekretarz

Katarzyna Pruc

kontakt: psk@wiih.rzeszow.pl
Wstawił:Marcin Ożóg2021-02-01 08:40:30
Zatwierdził:Marcin Ożóg2021-01-31 01:00:00
Sporządził:Marcin Ożóg2021-01-31 01:00:00
2021-01-08 11:00:35 Utworzenie dokumentu
2020-12-31 09:34:54 Edycja dokumentu
2020-12-31 09:28:25 Edycja dokumentu