Obsługa osób z niepełnosprawnością słuchu

 

Osoby z niepełnosprawnością słuchu mają możliwość skorzystania z usług tłumacza języka migowego

Jesteś osobą niesłyszącą albo głuchoniewidomą? WIIH w Rzeszowie pomoże Ci w komunikacji podczas załatwiania Twoich spraw. Pomoc ta jest bezpłatna.

Z jakiej pomocy możesz skorzystać?

Możesz skorzystać z pomocy:

  • tłumacza polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM) i sposobach komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN), którego wybierzemy z rejestru tłumaczy – taki rejestr prowadzi wojewoda,
  • osoby zaufanej, którą wybierzesz i która ma skończone 16 lat.
Pamiętaj, że z pomocy osoby przybranej nie można skorzystać w sytuacji, gdy informacje, które mają być przekazane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych. W takiej sytuacji dostęp do takich informacji przysługuje wyłącznie osobie, której te informacje dotyczą.

Jak mogę to zrobić?

Jeśli potrzebujesz pomocy tłumacza, prześlij do nas pismo:

Poinformuj nas o tym co najmniej 3 dni robocze przed wizytą. Nie dotyczy to sytuacji nagłych!
Wyszukamy tłumacza i umówimy Cię na spotkanie. Jeżeli nie znajdziemy tłumacza w wybranym przez Ciebie terminie, zaproponujemy Ci inny termin spotkania albo inny sposób komunikacji.

Ile to kosztuje?

Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016).

Możesz także skontaktować się z nami korzystając z innych środków:

  • kierowanie korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@wiih.rzeszow.pl,
  • lub Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP WIIH w Rzeszowie,
  • lub poczty tradycyjnej na adres Inspektoratu: ul. 8-go Marca 5, 35-959 Rzeszów,
  • lub kontakt za pośrednictwem tłumacza języka migowego, którego wybierzesz. Pamiętaj jednak, że Inspektorat nie ponosi wtedy kosztów związanych z usługą świadczoną przez tego tłumacza. Sam poniesiesz ten koszt. Możesz jednak ubiegać się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie o dofinansowanie tego rodzaju usługi.

Aby ułatwić załatwienie sprawy prosimy o wypełnienie wzoru zgłoszenia.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243)

Pliki do pobrania:

 

Wstawił:Marcin Ożóg2021-01-21 13:17:02
Zatwierdził:Marcin Ożóg2021-01-20 01:00:00
Sporządził:Marcin Ożóg2021-01-20 01:00:00
2021-01-21 13:15:49 Utworzenie dokumentu
2021-01-21 13:15:15 Edycja dokumentu
2021-01-21 12:50:22 Edycja dokumentu
2021-01-21 12:47:54 Edycja dokumentu
2021-01-21 12:45:25 Edycja dokumentu
2021-01-21 12:42:38 Edycja dokumentu
2021-01-21 12:41:46 Edycja dokumentu
2021-01-21 12:41:05 Edycja dokumentu
2021-01-21 12:39:51 Edycja dokumentu
2021-01-21 12:39:25 Edycja dokumentu
2021-01-21 12:38:57 Edycja dokumentu
2021-01-21 12:34:33 Edycja dokumentu
2021-01-21 12:20:32 Edycja dokumentu
2021-01-21 12:20:03 Edycja dokumentu
2021-01-21 12:16:17 Edycja dokumentu