Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
w Rzeszowie
ul. 8 Marca 5
35-959 Rzeszów

 

Rzeszów, 13.03.2023 r. 

 

BA.2613.1.2023                                                                                                       

 

 

Informacja o zbędnych składnikach majątku ruchomego

 

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Rzeszowie, działając w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 998 z późn.zm.), informuje, że posiada zbędne składniki mienia ruchomego do nieodpłatnego przekazania lub darowizny na rzecz jednostek sektora finansów publicznych lub państwowych osób prawnych, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych.

 

Zbędnym składnikiem majątku ruchomegojest:

Pojazd: Volkswagen Caravella

Data nabycia rok: 2010

pojazd sprawny, posiadający aktualne badania techniczne i ubezpieczenie.

 

Zainteresowane strony prosimy o składanie wniosków zgodnie z § 38 ww. rozporządzenia Rady Ministrów zawierających wskazane w nim dane.

 

Termin składania wniosków: 17.03.2023 r.

 

Wszelkich informacji udziela: Lidia Filar, tel. 17 8621453 wew. 18