Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
w Rzeszowie
ul. 8-go Marca 5
35-959 Rzeszów

 

Rzeszów, 14.10.2021 r. 

 

BA.2613.1.2021                                                                                                       

 

 

Informacja o zużytych składnikach majątku ruchomego

 

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Rzeszowie, działając w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 2004 z późn.zm.), informuje, że posiada zużyte składniki majątku ruchomegozgodnie z treścią załącznika.

 

Wszelkich informacji udziela Lidia Filar, tel. 17 8621453 wew. 19

 

Ogłoszenie ważne do: 22.10.2021 r.

 

 

Załącznik nr 1

 

Lp.

Numer inwentaryzacyjny

Nazwa Przedmiotu

Uwagi

1.

809.I.2.6.Rz

Biurko

Rok nabycia: 22.12.1997 Poniszczone, nie nadaje się do użytku, zużyte fizycznie

2.

809.I.14.56.Rz

Biurko

Rok nabycia: 30.09.2004 Poniszczone, nie nadaje się do użytku, zużyte fizycznie

3.

809.I.3.17.Rz

Biurko

Rok nabycia:22.12.1997 Poniszczone, nie nadaje się do użytku, zużyte fizycznie

4.

809.I.3.18.Rz

Biurko

Rok nabycia:22.12.1997 Poniszczone, nie nadaje się do użytku, zużyte fizycznie

5.

809.I.3.19.Rz

Biurko

Rok nabycia:22.12.1997 Poniszczone, nie nadaje się do użytku, zużyte fizycznie

6.

809.I.3.20.Rz

Biurko

Rok nabycia:22.12.1997 Poniszczone, nie nadaje się do użytku, zużyte fizycznie

7.

809.I.3.21.Rz

Biurko

Rok nabycia:22.12.1997 Poniszczone, nie nadaje się do użytku, zużyte fizycznie

8.

809.I.3.22.Rz

Biurko

Rok nabycia:22.12.1997 Poniszczone, nie nadaje się do użytku, zużyte fizycznie

9.

809.I.3.23.Rz

Biurko

Rok nabycia:22.12.1997 Poniszczone, nie nadaje się do użytku, zużyte fizycznie

10.

 

809.I.11.45.Rz

Biurko

Rok nabycia:19.02.2004 Zużyte fizycznie

11.

 

809.I.11.46.Rz

Biurko

Rok nabycia:19.02.2004 Zużyte fizycznie

12.

 

809.IV.18.121.Rz

Krzesło obrotowe

Rok nabycia:11.10.2005 Zepsute, złamane oparcie

13.

 

809.IV.18.122.Rz

Krzesło obrotowe

Rok nabycia:11.10.2005 Zużyte fizycznie

14.

 

809.IV.28.146.Rz

Krzesło obrotowe

Rok nabycia:21.08.2008 Zużyte fizycznie

15.

 

809.IV.28.147.Rz

Krzesło obrotowe

Rok nabycia:21.08.2008 Zużyte fizycznie

16.

 

809.IV.6.34.Rz

Krzesło

Rok nabycia:22.12.1997 Zużyte fizycznie

17.

 

809.III.23.30.Rz

Szafka gospodarcza

Rok nabycia:11.04.2005 Zużyte fizycznie, ułamana

18.

 

809.III.23.31.Rz

Szafka gospodarcza

Rok nabycia:11.04.2005 Zużyte fizycznie

19.

 

809.III.23.32.Rz

Szafka gospodarcza

Rok nabycia:23.03.2000 Zużyte fizycznie

20.

 

809.III.15.17.Rz

Szafka gospodarcza

Rok nabycia:23.03.2000 Zużyte fizycznie