Utrudnianie przeszukania - Prezes UOKiK wszczął postępowanie w sprawie nałożenia kary

16 lutego 2022

 

  • Prezes UOKiK Tomasz Chróstny wszczął postępowanie w sprawie nałożenia kary na Dahua Technology Poland.
  • Działanie spółki mogło utrudniać przeszukanie prowadzone w ramach postępowania wyjaśniającego.

 

Porozumienia ograniczające konkurencję są szkodliwe nie tylko dla innych firm działających na rynku, ale także dla konsumentów - mogą np. wpływać na wyższe ceny produktów objętych zmową. Zdobycie dowodów na istnienie niedozwolonych ustaleń jest niezwykle trudne, ponieważ co do zasady nie mają one charakteru oficjalnych umów. Z tego powodu ustawodawca dał Prezesowi UOKiK możliwość przeprowadzenia, za zgodą sądu, niezapowiedzianego przeszukania w siedzibach podmiotów, co do których istnieją podejrzenia, że znajdują się u nich dowody naruszenia prawa konkurencji. Bardzo ważny przy rozpoczęciu przeszukania jest element zaskoczenia, który uniemożliwia pracownikom danej spółki skasowanie lub zniszczenie śladów po nielegalnych praktykach. Utrudnianie lub uniemożliwianie - nawet nieumyślne - prowadzenia przeszukania jest zagrożone wysoką sankcją finansową, która maksymalnie może wynieść równowartość 50 mln euro.

 

Przeszukanie w siedzibie spółki Dahua Technology Poland odbyło się we wrześniu 2021 r. i miało związek z postępowaniem wyjaśniającym w sprawie niedozwolonego ustalania cen sprzętu do elektronicznego monitoringu. W kontekście przeszukania ważne jest, żeby do zakończenia jego wstępnego etapu (polegającego m.in. na doręczeniu przez przeszukujących dokumentów upoważniających do przeprowadzenia przeszukania, wyjaśnieniu celu i zakresu przeszukania) informacja o jego rozpoczęciu nie została przekazana do osób nieuczestniczących w czynnościach je inicjujących. Dlatego też, podczas pierwszych kroków formalnych przeszukania w Dahua Technology Poland, pracownicy Urzędu zwrócili się do obecnych przedstawicieli spółki o nieinformowanie jeszcze pozostałych pracowników o rozpoczęciu działań Urzędu. Pomimo tego, w trakcie wstępnego etapu przeszukania i przed zabezpieczeniem zasobów Dahua Technology Poland, jeden z menedżerów wysłał do swoich współpracowników za pośrednictwem komunikatora w telefonie, wiadomość informującą o działaniu UOKiK.

 

"Efekt zaskoczenia jest kluczowy dla pozyskania istotnych materiałów w sprawie niedozwolonych porozumień przedsiębiorców. Ten element mógł zostać wyeliminowany przez zachowanie jednego z menedżerów Dahua Technology Poland, który na wstępnym etapie działań urzędu poinformował o rozpoczęciu przeszukania. Mogło to doprowadzić do zacierania istotnych dowodów, dlatego wszcząłem postepowanie w sprawie nałożenia na spółkę kary finansowej" – mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

 

Pobierz wypowiedź Prezesa UOKiK Tomasza Chróstnego

 

Przypominamy, że Urząd prowadzi program pozyskiwania informacji od anonimowych sygnalistów. Wejdź na https://konkurencja.uokik.gov.pl/sygnalista/ i skorzystaj z prostego formularza. Zastosowany europejski system gwarantuje całkowitą anonimowość, także wobec Urzędu.

 

Dodatkowe informacje dla mediów:

Biuro Prasowe UOKiK
pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
Tel.: 22 55 60 246
E-mail: biuroprasowe@uokik.gov.pl
Twitter: @UOKiKgovPL

 

Pliki do pobrania:

 

Logo Produkt Polski
Logo polub polubowne
Europejskie Centrum Konsumenckie
Prawa Konsumenta