Zielona i cyfrowa Europa - nowy program na rzecz konsumentów

22 listopada 2021

 

  • Jak zapewnić konsumentom skuteczną ochronę w świecie cyfrowym? Jak dać im szansę na zrównoważoną konsumpcję z korzyścią dla klimatu i środowiska?
  • W związku z nowymi wyzwaniami Komisja Europejska przygotowała „Nowy program na rzecz konsumentów” z priorytetami na najbliższe 5 lat.
  • Dziś dyskutujemy o nim w Polsce podczas Dialogu Konsumenckiego, w którym biorą udział m.in. Didier Reynders - Komisarz ds. Sprawiedliwości w Komisji Europejskiej i Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.
  • Zapraszamy do oglądania transmisji na YouTube (od godz. 15).

 

Transformacja ekologiczna i cyfrowa, a także odbudowa gospodarki po zakończeniu pandemii COVID-19 to wyzwania dla Komisji Europejskiej i krajowych organów ochrony konsumentów na najbliższe 5 lat. Jak im sprostać? KE opracowała „Nowy program na rzecz konsumentów” - proponuje w nim kluczowe działania, które należy podjąć na szczeblu europejskim i krajowym. Aby jak najlepiej dostosować proponowane rozwiązania do potrzeb poszczególnych państw, Komisja organizuje dialogi konsumenckie. To sposób, aby wyjaśnić obywatelom krajów UE realizowane zmiany i wysłuchać opinii konsumentów z różnych Państw Członkowskich UE. Taki dialog odbywa się dziś w Polsce.

 


Pobierz wypowiedź Prezesa UOKiK Tomasza Chróstnego

 

"Wspólnie z KE chcemy zapewnić polskim konsumentom, którzy coraz częściej dokonują transakcji przez internet, równie wysoki poziom ochrony jak w przypadku korzystania z tradycyjnych kanałów sprzedaży oraz dostosować przepisy do szybko postępującej transformacji cyfrowej. Kolejna ważna sprawa to dostarczenie konsumentom lepszych informacji na temat odpowiedzialnej konsumpcji i zrównoważonego rozwoju, w tym trwałości produktów, aby ułatwić im podejmowanie świadomych decyzji zakupowych" – mówi Tomasz Chróstny, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

Dialog konsumencki w Polsce

W dzisiejszym wydarzeniu, które odbędzie się online w godz. 15.00-17.30, wezmą udział przedstawiciele UOKiK i KE, organizacji konsumenckich, biznesu i środowisk akademickich. Komisarz ds. Sprawiedliwości Didier Reynders opowie o „Nowym programie na rzecz konsumentów”, a Prezes UOKiK Tomasz Chróstny przedstawi wyzwania polityki ochrony konsumentów w Polsce. Dyskusje będą się koncentrować wokół dwóch ważnych kwestii: ochrony konsumentów w świecie cyfrowym oraz próby odpowiedzi na pytanie, jak konsument może być głównym aktorem w zielonej transformacji. Pobierz cały program.

 

Jak obejrzeć transmisję?

  • Śledź wydarzenie na żywo w poniedziałek 22 listopada w godz. 15.00-17.30 na YouTube w języku polskim i angielskim (z tłumaczeniem) pod adresem: https://streamyourmeeting.eu/consumerdialogue221121/ Password: 221121
  • Dialog konsumencki można również obejrzeć używając powyższego linku i hasła w ciągu miesiąca po wydarzeniu.

 

Pomoc dla konsumentów:

Tel. 801 440 220 lub 22 290 89 16 – infolinia konsumencka
E-mail: porady@dlakonsumentow.pl
Rzecznicy konsumentów – w Twoim mieście lub powiecie

 

Dodatkowe informacje dla mediów:

Biuro Prasowe UOKiK
pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
Tel.: 22 55 60 246
E-mail: biuroprasowe@uokik.gov.pl
Twitter: @UOKiKgovPL

 

Pliki do pobrania:

 

Logo Produkt Polski
Logo polub polubowne
Europejskie Centrum Konsumenckie
Prawa Konsumenta