Zgoda warunkowa Prezesa UOKiK na koncentrację na rynku farmaceutycznym

18 listopada 2021

 

  • Prezes UOKiK Tomasz Chróstny wydał zgodę na przejęcie przez DOZ kontroli nad spółkami Euro-Apteka, Super Zdrowie oraz MLV18.
  • Transakcja może dojść do skutku pod warunkiem sprzedaży apteki w Goleniowie (woj. zachodniopomorskie).
  • Dzięki temu koncentracja nie wywoła negatywnych skutków dla konkurencji i konsumentów na lokalnym rynku.

 

Uczestnicy koncentracji działają na rynku farmaceutycznym. DOZ  zarządza  m.in. aptekami „DOZ Apteki dbam o zdrowie”. Przejmowane spółki należą do grupy kapitałowej EA, która jest właścicielem aptek działających pod nazwami „Euro-Apteka” i „Polonez”.

 

Przeprowadzone postępowanie wykazało, że transakcja może doprowadzić do ograniczenia konkurencji na lokalnym rynku w Goleniowie (woj. Zachodniopomorskie). Jednocześnie możliwe było wydanie decyzji warunkowej, w której zgoda na koncentracje uzależniona jest od sprzedaży jednej z aptek.

 

"Przeprowadzona przez nas analiza wykazała, że sprzedaż apteki w Goleniowie zapobiegnie negatywnym skutkom transakcji na lokalnym rynku" – mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

 

Zgodnie z nałożonymi warunkami Medix będzie musiał sprzedać aptekę „Euro-Apteka” przy ul. Szczecińskiej 4a w Goleniowie. Nabywca nie może należeć do tej samej grupy kapitałowej co DOZ i musi zostać zaakceptowany przez Prezesa UOKiK. W umowie kupna musi się znaleźć klauzula, która zagwarantuje, że inwestor będzie kontynuował w tym miejscu działalność apteczną. Treść tego postanowienia również będzie wymagała aprobaty Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. DOZ będzie musiał złożyć do urzędu sprawozdanie z realizacji warunku.

 

Zgodnie z dotychczasowym orzecznictwem Urząd przyjął, że apteki konkurują ze sobą na obszarze kilometra. Wynika to z faktu, że konsumenci najczęściej wybierają apteki w pobliżu miejsca zamieszkania, pracy lub przychodni, gdzie większość z nich chodzi pieszo. Dojeżdżają zazwyczaj jedynie mieszkańcy miejscowości, w których nie ma aptek.

 

Zgodnie z przepisami, transakcja podlega zgłoszeniu do urzędu antymonopolowego, jeżeli biorą w niej udział przedsiębiorcy, których łączny obrót w roku poprzedzającym przekroczył 1 mld euro na świecie lub 50 mln euro w Polsce.

 

Jednocześnie przypominamy, ze Prezes UOKiK wydając zgodę na koncentrację może kierować się tylko i wyłącznie przepisami ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Nie może przy tym stosować innych aktów prawnych, np. prawa farmaceutycznego. Dlatego jedyną przesłanką, w oparciu o którą Prezes UOKiK wydaje decyzje w sprawach  koncentracji, jest wpływ transakcji na konkurencję. Oceniając koncentrację, Prezes UOKiK może zakazać transakcji, wydać zgodę na jej dokonanie bądź uzależnić zgodę od spełnienia przez przedsiębiorcę dodatkowych warunków. Wydane decyzje są ważne przez dwa lata.

 

Wydana decyzja nie jest prawomocna. Zgłaszającemu przysługuje odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jednocześnie informujemy, że na stronie internetowej urzędu zamieszczane są informacje na temat wszystkich prowadzonych przez UOKiK postępowań antymonopolowych w sprawach koncentracji.

 

Dodatkowe informacje dla mediów:

Biuro Prasowe UOKiK
pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
Tel.: 22 55 60 246
E-mail: biuroprasowe@uokik.gov.pl
Twitter: @UOKiKgovPL

 

Pliki do pobrania:

 

Logo Produkt Polski
Logo polub polubowne
Europejskie Centrum Konsumenckie
Prawa Konsumenta