UOKiK nagrodził najlepsze prace magisterskie i doktorskie

22 czerwca 2022

 

 • Dziś wręczyliśmy nagrody i wyróżnienia 12 laureatom konkursu Prezesa UOKiK na najlepsze prace magisterskie i doktorskie.
 • Pula nagród wyniosła 36 tys. zł. Serdecznie gratulujemy!
 • Kapituły konkursu oceniły łącznie 48 opracowań.
 • Już teraz zapraszamy do kolejnych edycji konkursu – szczegóły wkrótce.

 

"Kapituły konkursowe jak zwykle miały trudny wybór. Wiele prac było na bardzo wysokim poziomie, dlatego oprócz nagród przyznaliśmy także wyróżnienia. Serdecznie gratuluję wszystkim laureatom! Cieszę się, że po ograniczeniach związanych z pandemią koronawirusa mogliśmy się spotkać. Laureatom życzę dalszych sukcesów – mam nadzieję, że w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Płatne praktyki absolwenckie stanowią jedną z naszych nagród – zachęcam gorąco do zdobywania cennego doświadczenia w UOKiK. Studentów i doktorantów kierunków prawnych i ekonomicznych, a także zarządzania czy administracji już teraz zachęcam do udziału w kolejnych edycjach konkursu. Szczegóły wkrótce na naszej stronie" - mówi Tomasz Chróstny Prezes UOKiK.

 

Kapituły konkursu oceniały jakość merytoryczną prac, ich formę, nowatorskie ujęcie zagadnienia oraz poziom edytorski. Partnerem konkursu jest Stowarzyszenie Prawa Konkurencji, a patronem – Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.

 

Nagrodzone prace magisterskie – konkurencja

I nagrodę w wysokości 5 tys. zł zdobyła Aleksandra Kołodziejczyk, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego za pracę pt. „Porozumienia w zakresie zrównoważonego rozwoju w łańcuchu żywnościowym w świetle prawa konkurencji – droga do karteli czy niezbędny środek ochrony środowiska?” obronioną pod kierunkiem prof. dr. hab. Roberta Grzeszczaka.

 

II nagrodę w wysokości 3 tys. zł zdobył Jacek Szreniawski, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego za pracę pt. „Unijny system handlu uprawnieniami do emisji w kontekście funkcjonowania polskich przedsiębiorstw energetycznych” obronioną pod kierunkiem dr. hab. Pawła Wajdy prof. UW.

 

III nagrodę w wysokości 2 tys. zł zdobył Jan Siesicki, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego za pracę pt. „Ewolucja podejścia do oceny porozumień wertykalnych z uwzględnieniem koncepcji nowelizacji VBER”, obronioną pod kierunkiem dr hab. Magdaleny Słok-Wódkowskiej. Pan Jan Siesicki otrzymał również wyróżnienie Stowarzyszenia Prawa Konkurencji.

 

Wyróżnienie zdobyła Anna Latuszek, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego za pracę pt. „Ryzyko zaburzeń konkurencji na przykładzie pomocy państwa w sektorze lotniczym. Analiza praktyki decyzyjnej Komisji Europejskiej w latach 2014-2020”, obronioną pod kierunkiem prof. dr. hab. Roberta Grzeszczaka.

 

Nagrodzone prace magisterskie – konsumenci

I nagrodę w wysokości 5 tys. zł zdobyła Anna Nowak, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego za pracę pt. „Personalizacja oparta na sztucznej inteligencji a ochrona praw konsumentów. Zagadnienia wybrane”, obronioną pod kierunkiem dr hab. Moniki Namysłowskiej, prof. UŁ.

 

II nagrodę w wysokości 3 tys. zł zdobyła Elżbieta Biała, absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego za pracę pt. „Rynek niebankowych instytucji pożyczkowych a ochrona konsumenta w Polsce”, obronioną pod kierunkiem dr hab. Edyty Rutkowskiej-Tomaszewskiej, prof. UWr.

 

III nagrodę w wysokości 2 tys. zł zdobyła Karolina Szota, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego za pracę pt. „Dark patterns a ochrona konsumenta w świetle polskiego prawa”, obronioną pod kierunkiem prof. dr. hab. Rafała Blicharza.

 

Wyróżnienie zdobył Tomasz Kotarski, absolwent Akademii Leona Koźmińskiego za pracę pt. „Prawo odstąpienia od umowy”, obronioną pod kierunkiem dr hab. Magdaleny Olczyk.

 

Nagrodzone prace doktorskie – konkurencja

I nagrodę w wysokości 8 tys. zł zdobył Marcin Kulesza, który ukończył swój przewód doktorski na Wydziale Prawa SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie, za pracę pt. „Procedura leniency w polskim postępowaniu antymonopolowym”, napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Andrzeja Wróbla.

 

II nagrodę w wysokości 5 tys. zł zdobyła Anna Mlostoń-Olszewska, która ukończyła swój przewód doktorski w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, za pracę pt. „Wolność od samooskarżenia w postępowaniach w sprawach praktyk ograniczających konkurencję w świetle standardów ochrony praw podstawowych”, napisaną pod kierunkiem dr. hab. Grzegorza Materny, prof. INP PAN.

 

III nagrodę w wysokości 3 tys. zł zdobyła Katarzyna Menszig-Wiese, która ukończyła swój przewód doktorski na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, za pracę pt. „Odpowiedzialność antymonopolowa pomocnika kartelu”, napisaną pod kierunkiem dr. hab. Pawła Podreckiego, prof. INP PAN.

 

Nagrodzone prace doktorskie – konsumenci

Wyróżnienie zdobyła Katarzyna Południak-Gierz, która ukończyła swój przewód doktorski na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, za pracę pt. „Przydatność kodeksowego unormowania wad oświadczeń woli do umów zawieranych na internetowym rynku konsumenckim”, napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Fryderyka Zolla.

 

Skład kapituły oceniającej prace z zakresu ochrony konkurencji:

 • Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK, Przewodniczący
 • dr Tomasz Bagdziński, Dyrektor Departamentu Ochrony Konkurencji w UOKiK
 • prof. Łukasz Grzybowski, Departament Ekonomii i Nauk Społecznych Telecom ParisTech
 • prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska, Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego profesor w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie
 • dr Rudolf Ostrihansky, senior partner i radca prawny w kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak
 • Anna Sekinda-Maicka, Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Konkurencji w UOKiK
 • dr Marta Sendrowicz, Członek Zarządu Stowarzyszenia Prawa Konkurencji, partner w kancelarii Allen & Overy
 • dr hab. Dariusz Szafrański, wykładowca akademicki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Małgorzata Szwaj, Członek Zarządu Stowarzyszenia Prawa Konkurencji, partner i radca prawny w kancelarii Linklaters

 

Skład kapituły oceniającej prace z zakresu ochrony konsumentów:

 • Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK, Przewodniczący
 • prof. UW dr hab. Robert Grzeszczak, wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • dr hab. prof. UŚ Monika Jagielska, wykładowca akademicki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Norbert Jeziolowicz, Dyrektor Zespołu Bankowości Detalicznej i Rynków Finansowych w Związku Banków Polskich
 • dr Katarzyna Karasiewicz, wykładowca akademicki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, partner i radca prawny w kancelarii MJH Moskwa, Jarmul, Haładyj i Partnerzy
 • Krzysztof Lehmann, Zastępca Dyrektora Delegatury UOKiK w Bydgoszczy
 • dr hab. prof. UŁ Monika Namysłowska, profesor nadzwyczajny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, wspólnik w kancelarii Radców Prawnych Lubasz i Wspólnicy
 • prof. dr hab. Jerzy Pisuliński, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • dr hab. prof. UWr. Edyta Rutkowska-Tomaszewska, wykładowca akademicki na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Łukasz Wroński, dyrektor Departamentu Ochrony Zbiorowych Interesów Konsumentów w UOKiK
 • prof. dr hab. Fryderyk Zoll, wykładowca akademicki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz na Uniwersytecie w Osnabrück

 

Dodatkowe informacje dla mediów:

Biuro Prasowe UOKiK
pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
Tel.: 22 55 60 246
E-mail: biuroprasowe@uokik.gov.pl
Twitter: @UOKiKgovPL
Znajdziesz nas również na Instagramie: @uokikgovpl

 

Pomoc dla konsumentów:

Tel. 801 440 220 lub 22 290 89 16 – infolinia konsumencka
E-mail: porady@dlakonsumentow.pl
Rzecznicy konsumentów – w Twoim mieście lub powiecie
Europejskie Centrum Konsumenckie: 22 55 60 600 – w sprawach transgranicznych dotyczących państw UE, Norwegii, Islandii i Wielkiej Brytanii

 

Pliki do pobrania:

 

Logo Produkt Polski
Logo polub polubowne
Europejskie Centrum Konsumenckie
Prawa Konsumenta