Zmowy przetargowe - trzy postępowania

17 listopada 2021

 

  • Prezes UOKiK wszczął postępowania dotyczące zmów przetargowych.
  • Zarzuty otrzymało trzech przedsiębiorców, którzy mogli wpłynąć na wyniki postępowań publicznych na usługi remontowo-budowlane.

 

Do UOKiK wpłynęły informacje o możliwości zawarcia zmów przetargowych pomiędzy wykonawcami świadczącymi usługi remontowo – budowlane. Po wstępnej analizie sprawy Prezes Urzędu Tomasz Chróstny wszczął trzy postępowania w których postawił zarzuty trzem podmiotom z woj. wielkopolskiego. Pierwsze postępowanie dotyczy możliwej zmowy pomiędzy przedsiębiorcami: Antczak Sprzątanie Remonty Handel z Kalisza i Tech-Fen z Gostyczyny. Drugie - niedozwolonego porozumienia tych podmiotów ze spółką Kamastra z Kalisza. W trzeciej sprawie Prezes UOKiK postawił zarzuty spółkom: Antczak Sprzątanie Remonty Handel i Kamastra.

 

Urząd podejrzewa, że działania przedsiębiorców miały na celu wybór droższej oferty przez zamawiającego. Jeżeli ich propozycje były najkorzystniejszymi, wówczas zwycięzca przetargu nie uzupełniał oferty o żądane przez zamawiającego dokumenty lub informował go o rezygnacji z udziału w postępowaniu. Przetarg wygrywał wtedy  drugi uczestnik zmowy, który złożył droższą ofertę.

 


Pobierz wypowiedź Prezesa UOKiK Tomasza Chróstnego

 

"Przypominam, że przedsiębiorcy startujący w przetargach powinni samodzielnie kalkulować swoje oferty. Ustalanie ich wspólnie z innymi podmiotami, zmawianie się  w celu wybrania droższej oferty przez zamawiającego, jest niezgodne z prawem i zagrożone sankcjami do 10 proc. rocznego obrotu. Stosowanie procedury przetargowej przez jednostki budżetowe ma na celu racjonalne wydawanie publicznych środków. Zmowy podmiotów ubiegających się o zamówienia są zatem nie tylko złamaniem obowiązujących przepisów ochrony konkurencji, ale również działaniem na szkodę polskiej gospodarki" – mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

 

UOKiK prowadzi program pozyskiwania informacji od anonimowych sygnalistów. Wejdź na https://konkurencja.uokik.gov.pl/sygnalista/ i skorzystaj z prostego formularza. Zastosowany europejski system gwarantuje całkowitą anonimowość, także wobec Urzędu.

 

Pliki do pobrania:

 

Logo Produkt Polski
Logo polub polubowne
Europejskie Centrum Konsumenckie
Prawa Konsumenta