Kara za utrudnianie przeszukania

29 marca 2024

 

  • Prezes UOKiK nałożył łącznie 250 tys. zł na spółkę Abexil Bąbała oraz jednego z jej wspólników za utrudnianie przeszukania.
  • Przedsiębiorca m.in. wprowadził w błąd pracowników UOKiK i z opóźnieniem przekazał służbowy telefon.
  • Mogło to utrudnić zebranie dowodów w prowadzonym postępowaniu dotyczącym zmowy cenowej.

 

Prezes UOKiK może, za zgodą sądu, przeprowadzać niezapowiedziane przeszukania w siedzibach przedsiębiorców. To narzędzie stosowane w sytuacjach, kiedy zachodzi podejrzenie, że dany podmiot posiada dowody na stosowanie praktyk ograniczających konkurencję. Tak było w postępowaniu wyjaśniającym, które zostało wszczęte  w związku z podejrzeniami, że spółka Stihl ustala z autoryzowanymi dealerami ceny odsprzedaży produktów. Pracownicy UOKiK dokonali wówczas przeszukań w siedzibach czterech przedsiębiorców. Jednym z nich był Abexil Bąbała. Pracownicy Urzędu, zgodnie ze swoimi uprawnieniami, zażądali od wspólnika prowadzącego sprawy spółki wydania telefonu wykorzystywanego do celów służbowych, na którym mogły znajdować się maile, smsy lub połączenia świadczące o niedozwolonych ustaleniach. Przekazany przez niego aparat nie był jednak wykorzystywany do celów służbowych, nie miał żadnych zapisanych kontaktów oraz zaledwie kilka wiadomości tekstowych i połączeń z dnia przeszukania. Telefon służbowy został wydany dopiero następnego dnia, po dodatkowym wezwaniu. Znajdowały się na nim zapisane maile, kontakty, wiadomości i połączenia.

 

    
   Wypowiedź Prezesa UOKiK Tomasza Chróstnego

 

"Wspólnik spółki Abexil Bąbała został poinformowany o obowiązku wydania służbowego telefonu. Wprowadził jednak przeszukujących w błąd i świadomie przekazał inny aparat, co mogło utrudnić działania i przeszkodzić w zebraniu dowodów w trwającym postępowaniu. Dlatego zdecydowałem o nałożeniu kar finansowych, zarówno na spółkę, jak i bezpośrednio na osobę, która utrudniała nasze działania" – mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

 

Suma nałożonych kar to 250 tys. zł, z czego 150 tys. zł na spółkę Abexil Bąbała, a 100 tys. na jednego z jej wspólników – Rafała Andrzeja Bąbałę. Przeszukanie odbyło się w październiku 2022 r. Obecnie maksymalna kara na spółkę za utrudnianie przeszukania to 3 proc. obrotu. Kara na osobę fizyczną za utrudnianie przeszukania to pięćdziesięciokrotność przeciętnego wynagrodzenia.

 

https://uokik.gov.pl/storage/dk/kp/2024/20240326/gal/babala-1.png

 

Przeszukanie – na czym polega

UOKiK może przeprowadzić przeszukanie wyłącznie po uzyskaniu zgody sądu. Przedsiębiorca ma wówczas obowiązek wpuścić pracowników Urzędu do budynków i lokali, a także udostępnić wszelkie dokumenty, telefony wykorzystywane do celów służbowych oraz inne nośniki danych. Dla skuteczności przeszukania niezwykle istotne jest jak najszybsze zabezpieczenie dokumentów czy nośników danych. Po rozpoczęciu działań UOKiK przedsiębiorca ma już wiedzę na temat sprawy i potencjalnych naruszeń dlatego opóźnienie może zniweczyć cel przeszukania i jego skuteczność. 

 

https://uokik.gov.pl/storage/dk/kp/2024/20240326/gal/grafika-poprawki.png

 

Postępowanie wyjaśniające w sprawie niedozwolonego ustalania cen produktów Stihl jest nadal w toku. 

 

Maksymalna kara za udział w porozumieniu ograniczającym konkurencję wynosi 10 proc. obrotu dla przedsiębiorcy, możliwe jest również nałożenie sankcji pieniężnej do 2 mln zł dla menadżerów bezpośrednio odpowiedzialnych za niedozwoloną praktykę.

 

https://uokik.gov.pl/storage/dk/kp/2024/20240326/gal/babala-3.png

 

Powiadom UOKiK

Przypominamy, że prowadzimy program pozyskiwania informacji od anonimowych sygnalistów. Chcesz poinformować UOKiK o praktykach ograniczających konkurencję? Wejdź na https://uokik.whiblo.pl/ lub zeskanuj kod QR, który znajdziesz poniżej i skorzystaj z prostego formularza. Zastosowany europejski system zapewnia całkowitą anonimowość, także wobec Urzędu.

 

Dodatkowe informacje dla mediów:

Biuro Prasowe UOKiK
pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
Tel.: 22 55 60 246
E-mail: biuroprasowe@uokik.gov.pl
Instagram: @uokikgovpl

 

Pomoc dla konsumentów:

Tel. 801 440 220 lub 222 66 76 76 – infolinia konsumencka
E-mail: porady@dlakonsumentow.pl
Rzecznicy konsumentów – w Twoim mieście lub powiecie

Pliki do pobrania:

 

Logo Produkt Polski
Logo polub polubowne
Europejskie Centrum Konsumenckie
Prawa Konsumenta