Pozostałe decyzje administracyjne

 

Poniżej możesz znaleźć prawomocne decyzje wydane przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej dotyczące innych naruszeń niż wymienione w pozostałych kategoriach.

 

 

Wstawił:Marcin Ożóg2022-08-29 08:59:44
Zatwierdził:Marcin Ożóg
Sporządził:Marcin Ożóg
2022-08-29 08:29:18 Utworzenie dokumentu
2022-08-29 08:29:00 Edycja dokumentu
2022-08-29 08:27:04 Edycja dokumentu