UOKiK wspiera Ukraiński Komitet Antymonopolowy

15 czerwca 2022

 

  • Dziś rozpoczęliśmy warsztaty dla Ukraińskiego Komitetu Antymonopolowego (AMCU)
  • Eksperci Departamentu Monitorowania Pomocy Publicznej UOKiK dzielą się wiedzą i doświadczeniem
  • Projekt pomocy jest rezultatem zaangażowania UOKiK w pomoc Ukrainie

 

Od początku rosyjskiej inwazji na terytorium Ukrainy, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podejmuje działania na rzecz wsparcia AMCU i zapewnienia jego pracownikom bezpiecznego schronienia w Polsce oraz udzielenia im niezbędnej pomocy. UOKiK wspiera także działania na forum międzynarodowym, mające na celu dalszy rozwój instytucjonalny Ukrainy.

 

Odbyły się liczne rozmowy pomiędzy przedstawicielami UOKiK i AMCU, również w randze Prezesów. Ich celem było podjęcie działań pomocowych dla AMCU związanych z zarządzaniem kryzysowym w czasie wojny i późniejszą odbudową ukraińskiego organu. UOKiK zobowiązał się do zapewnienia pracownikom Komitetu wiedzy eksperckiej istotnej dla złagodzenia negatywnych skutków wojny dla rynków Ukrainy, a także wspierania odporności i odbudowy gospodarki tego kraju.

 

13 czerwca br. rozpoczęły się trzydniowe warsztaty, podczas których specjaliści UOKiK podzielili się wiedzą i doświadczeniami z obszaru pomocy publicznej. Rozmowy dotyczyły pomocy publicznej udzielanej przez jednostki samorządu terytorialnego, działalności Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych w kontekście przepisów o pomocy publicznej czy stosowania zasad pomocy publicznej wobec podmiotów zatrudniających osoby niepełnosprawne w Polsce.

 

Kolejne warsztaty poświęcone zagadnieniom dotyczącym zmów przetargowych oraz przeszukań i inspekcji, kontroli koncentracji czy przeciwdziałania antykonkurencyjnym praktykom odbędą się w kolejnych miesiącach tego roku.

 

Dodatkowe informacje dla mediów:

Biuro Prasowe UOKiK
pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
Tel.: 22 55 60 246
E-mail: biuroprasowe@uokik.gov.pl
Twitter: @UOKiKgovPL
Znajdziesz nas również na Instagramie: @uokikgovpl

 

Pliki do pobrania:

 

Logo Produkt Polski
Logo polub polubowne
Europejskie Centrum Konsumenckie
Prawa Konsumenta