-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Internetowe rozwiązywanie sporów konsumenckich (ODR) 

POLUBOWNE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW / Internetowe rozwiązywanie sporów konsumenckich (ODR) 
data publikacji: 20-02-2018 | 15:13
data ostatniej modyfikacji: 20-02-2018 | 15:21
wytworzył: Marcin Ożóg
wprowadził: Damian Guska

 

Internetowe rozwiązywanie sporów konsumenckich (ODR)

Platforma internetowego rozstrzygania sporów (ODR – Online Dispute Resolution) zarządzana jest przez Komisję Europejską. Dzięki niej konsumenci i sprzedawcy z krajów należących do Unii Europejskiej, ale też Norwegii, Islandii i Liechtensteinu mogą polubownie rozstrzygać spory związane z zakupem towarów i usług przez Internet.

Platforma ta umożliwia złożenie skargi w jednym z zatwierdzonych, poddanych weryfikacji organów rozstrzygających spory.

Organ rozstrzygający spory to bezstronna organizacja lub osoba, która pomaga konsumentom i sprzedawcom w pozasądowym rozstrzyganiu sporów. Jest to z reguły szybsze i tańsze rozwiązanie niż postępowanie sądowe.

Platforma ODR na bieżąco kieruje krok po kroku użytkownika informując o kolejnych etapach procedury. Istotną cechą platformy jest tłumaczenie na wszystkie języki państw członkowskich Unii Europejskiej. Gwarantowane są także terminy rozstrzygania spraw.

Korzystając z ODR, konsumenci mogą doprowadzić do sprawiedliwego rozstrzygnięcia bezpłatnie lub za niewielką opłatą. Sprzedawcy mogą natomiast uniknąć wysokich kosztów postępowań sądowych i zachować dobre relacje z klientami.

Więcej informacji na temat platformy ODR mogą znaleźć Państwo na stronie www platformy: 

oraz na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

 

WAŻNE!

Przedsiębiorcy mający siedzibę w Unii Europejskiej i zawierający z konsumentami umowy przez Internet, którzy zobowiązali się lub są zobowiązani do korzystania z podmiotów uprawnionych, mają obowiązek poinformować konsumentów o istnieniu platformy ODR, podać adres internetowy tej platformy, a jeżeli oferta jest składana za pomocą wiadomości elektronicznej, to zamieścić do niej link w wiadomości elektronicznej.

Liczba odwiedzin: 54030

Strona podmiotowa Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Rzeszowie

Realizacja: Ideo