-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

AKTUALNOŚCI 

data publikacji: 11-10-2019 | 09:31
data ostatniej modyfikacji: 11-10-2019 | 09:37
wytworzył: Marcin Ożóg
wprowadził: Damian Guska
««« powrót
Informacja o wynikach kontroli jakości handlowej produktów oznaczonymi dobrowolnymi informacjami 11 października 2019

 

Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zgodnie z programem kontroli   przedkłada informację o wynikach kontroli jakości handlowej produktów oznaczonymi dobrowolnymi  informacjami  typu; ,,wolny od GMO’’, ,,wiejski’’, ,,naturalny’’, ,,bez konserwantów’’, ,,bez barwników’’. przeprowadzonych w II kw. 2019 r.

Kontrole przeprowadzono w 8 placówkach, tj. 2 sklepach sieci handlowych i 6 innych sklepach, obejmując sprawdzeniem 41 partii środków spożywczych wartości 3 299 zł, w tym 29 partii w opakowaniach jednostkowych wartości 1 506 zł i 12 partii środków spożywczych sprzedawanych luzem wartości 1 793 zł. Nieprawidłowości stwierdzono w 6 placówkach, tj. 75% kontrolowanych. Oceną prawidłowości oznakowania w zakresie przekazywania  konsumentom informacji  na temat żywności  objęto 41 partii  kwestionując 21 partii tj. 51,2%  w tym 17 partii  nieprawidłowości dotyczyły  dobrowolnych informacji ,,babuni’’, ,,wiejska’’, ,,naturalny’’.

Oceną prawidłowości oznakowania i prezentacji produktów opakowanych i nieopakowanych w zakresie oznakowania informacjami typu: ,,bez GMO’’, ,,wiejski’’, ,,domowy’’, ,,naturalny’’, ,,bez konserwantów’’ oraz pozostałych elementów oznakowania w tym komunikatów o charakterze oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych.

Nieprawidłowe oznakowanie stwierdzono w 21 partiach (w tym w tym 11 partii środków w spożywczych sprzedawanych luzem), z czego nieprawidłowości związane z dobrowolnymi oznaczeniami typu ,,bez laktozy’’, ,,wiejskie’’, ,,naturalny’’ w 17 partiach (w tym 10 partii sprzedawanych luzem) tj.

Stwierdzone nieprawidłowości :

  • zakwestionowano prawidłowość oznaczenia dobrowolnymi oznaczeniami typu ,,wiejski’’, ,,domowy’’, ,,tradycyjny’’

- przetwory mięsne 10 partii  

- wyroby mleczne  1 partia

- wyroby piekarnicze 1 partia

-  wyroby ciastkarskie  1 partia

-  inne (ryż  biały z pomidorami  i czarnymi oliwkami, pulpety w sosie pomidorowym,  chipsy ,,Wiejskie (…)’’, draże  kukurydziane chrupki kukurydziane o smaku owocowym  - 4 partie. 

Zastrzeżenia w powyższym zakresie dotyczyły zastosowania określeń typu ,,wiejska’’, ,,babuni’’, ,,swojska ’’, a w niektórych przypadkach również grafiki wzmacniającej ten przekaz,  przy zastosowaniu i podaniu w wykazie składników szeregu substancji dodatkowych takich jak  stabilizatory, substancje zagęszczające, przeciwutleniacze czy polepszacze.

 

Przykłady stwierdzonych  nieprawidłowości:

Produkty w opakowaniach jednostkowych:

- Kiełbasa Swojska, Kuchnia Staropolska – w wykazie składników zadeklarowano m.in. stabilizator (trifosforany), błonnik sojowy, substancja zagęszczająca (karagen), izolat białka sojowego, przeciwutleniacz (izoaskorbinian sodu).

- Biszkopty (…) babuni – w wykazie składników zadeklarowano substancje spulchniające, emulgator, barwnik,

- Wiejskie  (…) - w wykazie składników zadeklarowano wzmacniacze smaki i barwniki,

- Pulpety (…) Kuchnia staropolska - w wykazie składników zadeklarowano skrobię modyfikowaną, błonnik sojowy, ekstrakt drożdżowy, wzmacniacz smaku (5 rybonukleotydy disodowe),

- Chleb (…) Babuni - w wykazie składników zadeklarowano polepszacz – substancję spulchniającą.

W przypadku oznakowania produktów sprzedawanych luzem (mięsnych, mlecznych), stwierdzono bezzasadne umieszczenie  w miejscu sprzedaży na wywieszkach przy towarze określeń typu ,,wiejska’’, ,,swojska’’, ,,babuni’’ , przy  zastosowaniu do produkcji i deklaracji  przez przetwórców  licznych substancji dodatkowych takich jak: wzmacniacze smaku, stabilizatory, przeciwutleniacze, zagęstniki  emulgatory, barwniki. Ponadto kontrolowani dokonywali zmian nazw handlowych poprzez dodawanie  określeń: ,,wiejska’’, ,,domowa’’ na wywieszkach przy towarze.

Przykłady stwierdzonych nieprawidłowości:

-  Kiełbasa domowa (…) - w wykazie składników zadeklarowano m.in. użycie do produktu wzmacniacz smaku E 621, przeciwutleniacz  E 316,  ekstrakt drożdżowy,  regulator kwasowości,  błonnik bambusowy,

-  Kiełbasa chłopska - w wykazie składników zadeklarowano m.in. użycie do produktu błonnik bambusowy, białko sojowe, stabilizator E 450, E 451, E452, E 500, dekstroza, substancja zagęszczająca E 407A, przeciwutleniacz E316, wzmacniacz smaku E 450,

-  Szynka Starowiejska (…) z dodatkiem wody - w wykazie składników zadeklarowano m.in. użycie do produktu białko sojowe, stabilizator E 450, dekstroza, laktoza białka mleka, substancja zagęszczająca E 407, E 415, przeciwutleniacz E 316, hemoglobina wieprzowa, wzmacniacz smaku E 621, syrop glukozowy, aromat dymu wędzarniczego,

Kontrolowani także samowolnie modyfikowali nazwy wędlin poprzez umieszczenie na wywieszce przy towarze określeń typu domowa.

  • Ocena oznakowani w zakresie pozostałych elementów, w tym komunikatów o charakterze oświadczeń żywieniowych:

Nieprawidłowości w zakresie pozostałych elementów oznakowania dotyczyły m.in. braku podania:

-  na wywieszkach przy towarze tylko niepełnych nazw, bądź fantazyjnych, bez podania nazw    
    opisowych,

-  wykazu składników  w tym składników alergennych,

-  nazwy albo imienia i nazwiska producenta,

-  warunków przechowywania po otwarciu opakowania,

-  ilościowej zawartości głównego składnika (mięsa),

- informacji na opakowaniu jednostkowym informacji, że produkt zawierający ,,białko rzepakowy’’ jako składnik żywności może powodować reakcje alergiczne u konsumentów uczulonych na gorczyce  i produkty pochodne’’

oraz podaniu nierzetelnych informacji w zakresie zawartości składników produktu, a także na opakowaniu jednostkowym przedstawiono wartość odżywczą w formacie liniowym, pomimo iż na opakowaniu jednostkowym było wystarczająco miejsca aby wartość te przedstawić w formacie tabeli  z wyrównanymi liczbami.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie komunikatów o charakterze  oświadczeń żywieniowych.

Do badań laboratoryjnych pobrano próby z 13 partii środków - nieprawidłowości nie stwierdzono.

Masę netto sprawdzono laboratoryjnie w odniesieniu do 29 sztuk opakowań jednostkowych  pobranych do badań. Nieprawidłowości nie stwierdzono.

Sprawdzono terminy przydatności do spożycia lub daty minimalnej trwałości 41 partii artykułów rolno - spożywczych wartości 3299 zł. Towarów przeterminowanych nie stwierdzono.

Warunków i sposobu przechowywania  ocenianych produktów nie kwestionowano.

Przedsiębiorcy posiadali dokumenty identyfikujące dostawców ocenianych środków spożywczych.

Identyfikacji kontrolowanych przedsiębiorców dokonano na podstawie wpisów do Krajowego Rejestru  Sądowego oraz CEiDG – nieprawidłowości nie stwierdzono.

 

Wykorzystanie ustaleń kontroli (wg  stanu na dzień 14.08.2019 r.)

Do czasu sporządzenia niniejszej informacji:

- skierowano 4 wystąpienia do  kontrolowanych,

- skierowano 5 wystąpień producentów,

- skierowano 9 informacji do WIJHARS

- skierowano 1 informację do PPIS,

- wszczęto postępowanie z art. 40 a ust. 1 pkt  3  i 4 ustawy o jhars,

W zamiarze:

- wszczęcie postępowania z art. 40 a ust. 1 pkt  3 ustawy o jhars,

- wszczęcie 2  postępowań z art. 40 a ust. 1 pkt  4 ustawy o jhars,

- wszczęcie 2  postępowań z art. 40 a ust. 1 pkt  3 i 4  ustawy o jhars.

 

Komunikat przygotowano w oparciu o informację sporządzoną przez Wydział Kontroli Artykułów Żywnościowych (stan na dzień 14.08.2019 r.).

Liczba odwiedzin: 54077

Strona podmiotowa Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Rzeszowie

Realizacja: Ideo