-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

AKTUALNOŚCI 

data publikacji: 11-10-2019 | 09:09
data ostatniej modyfikacji: 11-10-2019 | 09:09
wytworzył: Marcin Ożóg
wprowadził: Damian Guska
««« powrót
Informacja o wynikach kontroli w zakresie bezpieczeństwa sprzętu sportowo – rekreacyjnego 11 października 2019

 

Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, przedkłada informację o wynikach kontroli w zakresie bezpieczeństwa sprzętu sportowo – rekreacyjnego przeprowadzonych w II kw. 2019 r.

Kontrole przeprowadzono w 3 placówkach handlu detalicznego, nieprawidłowości stwierdzając w 2 z nich.

Łącznie oceniono 11 rodzajów sprzętu sportowo - rekreacyjnego, w tym: 4 rodzaje deskorolek, 3 rodzaje hulajnóg, 1 rodzaj rolek, 2 rodzaje łyżworolek i 1 rodzaj wrotek, z czego zakwestionowano 2 rodzaje (łyżworolki i wrotki).

Wszystkie objęte kontrolą produkty wyprodukowane zostały w Chinach.

Badaniom organoleptycznym poddano 11 rodzajów sprzętu, nieprawidłowości nie stwierdzając.  

Do badań laboratoryjnych w zakresie zgodności z wymaganiami normy pobrano jedną z hulajnóg. Badania laboratoryjne wykonane przez Laboratorium Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Lublinie nieprawidłowości nie wykazały.

Na objęte kontrolą 11 rodzajów sprzętu sportowego, zakwestionowano oznakowanie 2 rodzajów produktów (łyżworolki i wrotki).

Przy wrotkach stwierdzono brak instrukcji użytkowania w języku polskim oraz informacji o nazwie i adresie producenta.

Natomiast do jednych z łyżworolek dołączono instrukcję użytkowania wydrukowaną czcionką o wysokości poniżej 1 mm, co bez uprzedniego powiększenia uniemożliwiało odczytanie jej treści.

Kontrolowani przedsiębiorcy podjęli dobrowolne działania naprawcze polegające na dołączeniu do produktów prawidłowo sporządzonych, czytelnych i zrozumiałych instrukcji użytkowania, tj. w języku polskim oraz wydrukowanych czcionką a odpowiedniej wielkości.

Do dostawcy zakwestionowanych wrotek skierowano wystąpienie pokontrolne z wnioskiem o wprowadzanie do obrotu handlowego sprzętu z informacjami umożliwiającymi prawidłowe i bezpieczne korzystanie z produktu, umożliwiającymi ocenę zagrożeń związanych z produktem i przeciwdziałanie tym zagrożeniom.

Objęci kontrolą przedsiębiorcy zarejestrowali swoją działalność w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Nie stwierdzono rozbieżności pomiędzy zakresami zgłoszonymi do rejestrów, a rzeczywiście wykonywaną działalnością.

 

Komunikat sporządzoną na podstawie informacji przygotowanej przez Delegaturę w Krośnie WIIH w Rzeszowie (stan na dzień 17.07.2019 r.)

Liczba odwiedzin: 54039

Strona podmiotowa Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Rzeszowie

Realizacja: Ideo