-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

AKTUALNOŚCI 

data publikacji: 11-10-2019 | 08:59
data ostatniej modyfikacji: 11-10-2019 | 08:59
wytworzył: Marcin Ożóg
wprowadził: Damian Guska
««« powrót
Informacja o wynikach kontroli mleka i produktów mlecznych 11 października 2019

 

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Rzeszowie pragnie przedstawić informację o wynikach kontroli przeprowadzonych w ramach planu na II kwartał 2019 r., a dotyczącego kontroli mleka i produktów mlecznych.

W powyższym zakresie przeprowadzono 2 kontrole, w trakcie których sprawdzono 12 partii produktów w zakresie prawidłowości oznakowania wyrobów, w tym 11 partii
w opakowaniach jednostkowych oraz 1 partię oferowanych luzem. 3 partie pobrano do badań laboratoryjnych w zakresie badania jakości produktu oraz ilości rzeczywistej.

Zakwestionowano oznakowanie 1 partii oferowanego bez opakowania wyrobu seropodobnego (analog sera) oznaczonego jako ser – produkt składający się zasadniczo z tłuszczu zwierzęcego.

Wyrób zakwestionowano z uwagi na brak uwidocznienia w miejscu sprzedaży na wywieszce cenowej lub w inny sposób w miejscu widocznym:

- właściwej nazwy środka spożywczego, wskazanej w sposób określony w art. 17 rozporządzenia 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r.; uwidoczniono nazwę „ser kresowy” dla produktu w którego składzie był olej palmowy – naruszenie art. 7 ust. 1 pkt. d rozporządzenia 1169/2011;

- nazwy albo imienia i nazwiska producenta;

- wykazu składników – zgodnie z art. 18-20 rozporządzenia 1169/2011;

Sprawdzono aktualność terminów przydatności do spożycia i dat minimalnej trwałości, nie znajdując w tym zakresie nieprawidłowości.

Ustalenia kontroli dały podstawę do:

- wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wymierzenia kary pieniężnej kontrolowanemu przedsiębiorcy trybie art.40a ust.1 pkt 4 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych;

      - skierowania wystąpienia pokontrolnego do producenta wyrobu;

      - powiadomienia WIJHARS właściwego ze względu na miejsce produkcji wyrobu.

 

Komunikat sporządzono na podstawie informacji przygotowanej przez Delegaturę w Krośnie Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Rzeszowie (stan na dzień 12 sierpnia 2019 r.)

Liczba odwiedzin: 54077

Strona podmiotowa Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Rzeszowie

Realizacja: Ideo