-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

AKTUALNOŚCI 

data publikacji: 11-10-2019 | 08:48
data ostatniej modyfikacji: 11-10-2019 | 08:53
wytworzył: Marcin Ożóg
wprowadził: Damian Guska
««« powrót
Informacja o wynikach kontroli legalności, rzetelności przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego 11 października 2019

 

Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, przedkłada informację o wynikach kontroli legalności i rzetelności przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz zarządzania nieruchomościami.                      

Kontrolą w powyższym zakresie objęto 5-ciu przedsiębiorców, w tym 4-ch  świadczących usługi w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz 1-go świadczącego usługi w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego.

U wszystkich przedsiębiorców sprawdzono legalność prowadzonej działalności gospodarczej, poprzez weryfikację aktualnych odpisów pobranych z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ze stanem faktycznym. Nieprawidłowości nie stwierdzono.

W przypadku kontrolowanego rzeczoznawcy majątkowego, do sporządzanych operatów szacunkowych (dotyczących określania wartości nieruchomości) dołączał aktualne kopie obowiązkowego ubezpieczenia OC.

Dwóch przedsiębiorców (na czterech kontrolowanych) świadczących usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami nie dołączało do zawartych umów kopii aktualnego obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomościami.

Nieprawidłowość ta stanowi naruszenie art. 181 ust. 3a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 poz.121 ze zm.).

W czasie kontroli przedsiębiorcy podjęli dobrowolne działania naprawcze celem usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości i dostosowania się do wymogów ustawy o gospodarce nieruchomościami, w tym wynikających z art. 181 ww. ustawy.

          

Podsumowanie

W żadnym przypadku nie stwierdzono, aby kontrolowani przedsiębiorcy nie posiadali obowiązkowego ubezpieczenia OC. Wszyscy kontrolowani przedsiębiorcy wykupili polisy obowiązkowego ubezpieczenia OC na minimalną wymaganą sumę gwarancyjną w wysokości 25.000 EURO.

 

Komunikat sporządzono na podstawie informacji przygotowanej przez Wydział Kontroli Artykułów Nieżywnościowych i Usług (stan na dzień 17 lipca 2019 r.).

Liczba odwiedzin: 54077

Strona podmiotowa Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Rzeszowie

Realizacja: Ideo