-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

AKTUALNOŚCI 

data publikacji: 11-10-2019 | 08:40
data ostatniej modyfikacji: 11-10-2019 | 08:41
wytworzył: Marcin Ożóg
wprowadził: Damian Guska
««« powrót
Informacja z kontroli rzetelności i prawidłowości oznakowania środków spożywczych oferowanych luzem 11 października 2019

 

Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej przedkłada informację z kontroli rzetelności i prawidłowości oznakowania środków spożywczych oferowanych luzem, ze szczególnym uwzględnieniem ciast i wyrobów ciastkarskich.

Kontrolą objęto 10 placówek, stwierdzając w każdej nieprawidłowości. Oceniono 53 partie produktów żywnościowych i 19 partii wyrobów do kontaktu z żywnością, z czego zakwestionowano 47 partii artykułów rolno – spożywczych.        

Ustalenia z kontroli przedstawiają się następująco:

We wszystkich kontrolowanych placówkach dokonano zakupów kontrolnych.

Sprzedaż ciast i wyrobów ciastkarskich dokonywana była według masy netto, za wyjątkiem 1 placówki, gdzie stwierdzono sprzedaż według wagi brutto (wraz z opakowaniem) 3 partii ciast i wyrobów ciastkarskich, a w konsekwencji z pobieraniem wyższej należności oraz doliczeniem do paragonu dwóch opakowań nie informując o tym konsumenta.

W dwóch placówkach stwierdzono podczas dokonywania zakupów kontrolnych posługiwanie się urządzeniami pomiarowymi – wagami elektronicznymi - bez ważnych cech legalizacji.

 

Dokonano oceny jakości środków spożywczych luzem.

Badaniom laboratoryjnym poddano produkty z 5 partii wyrobów ciastkarskich i cukierniczych. Zakwestionowano 1 partię z uwagi na niezgodność rzeczywistego składu produktu z deklaracją zamieszczoną w jego oznakowaniu.

Produkt (po uwzględnieniu dopuszczalnej tolerancji) zakwestionowano z uwagi na niższą zawartość tłuszczu (deklarowano 23g/100g, stwierdzono 14,9/100g) oraz niezgodność w zakresie substancji konserwującej: obecność niedeklarowanego sorbinianu potasu (kwas sorbowy i jego sole) w marmoladzie, zamiast benzoesanu sodu, którego nie stwierdzono.

 

Sprawdzano również prawidłowość oznakowania wyrobów cukierniczych na zgodność z przepisami.

Oceną w tym zakresie objęto 53 partie produktów, kwestionując oznakowanie 47 partii wartości, w tym:

 1. z 25 partii ciast zakwestionowano oznakowanie 24 partii (6 placówek),
 2. z 20 partii wyrobów ciastkarskich zakwestionowano 19 partii (3 placówki):
 3. z 5 partii wyrobów cukierniczych zakwestionowano 1 partię,

z uwagi na brak podania konsumentowi:

 • właściwej /pełnej opisowej nazwy środka spożywczego
 • nazwy lub imienia i nazwiska producenta
 • wykazu składników z uwzględnieniem substancji lub produktów powodujących alergie lub reakcje nietolerancji w stosunku do wszystkich badanych wyrobów.

 

 • 3 oceniane partie pieczywa z ciasta głęboko mrożonego wartości 1057 zł, które zakwestionowano w 1 placówce.

 

Przykłady stwierdzonych nieprawidłowości:

1) W sklepie w Rzeszowie zakwestionowano 3 partie pieczywa z ciasta głęboko mrożonego, tj.:

Kilka produktów zakwestionowano z uwagi na brak podania w miejscu sprzedaży w sposób bezpośrednio dostępny (widoczny) dla konsumenta informacji „pieczywo produkowane z ciasta głęboko mrożonego”, zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 6b oraz ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie poszczególnych rodzajów środków spożywczych. Braku informacji o użyciu do produkcji ciasta głęboko mrożonego, w ocenie kontrolujących nie zabezpieczał prawa konsumentów do rzetelnej, jasnej i łatwej do zrozumienia przez konsumentów informacji dotyczących pieczywa.

Ponadto w odniesieniu do jednego z produktów ciastkarskich zawierających barwnik - azorubina - nie uwidoczniono dla konsumentów informacji: „może mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci” wymaganej załącznikiem V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności (Dz. U. UE L 354 z 31.12.2008 s. 16 ze zm.).        

Aktualności daty minimalnej trwałości podanej na opakowaniu jednostkowym nie kwestionowano, podobnie warunków i sposobu przechowywania produktów.

Materiały do kontaktu z żywnością sprawdzono w 10 placówkach obejmując oceną 29 partii, nie stwierdzono nieprawidłowości.

We wszystkich kontrolowanych placówkach przedsiębiorcy posiadali dowody dostaw, na podstawie których można było zidentyfikować dostawców ocenianych środków spożywczych.

We wszystkich kontrolowanych placówkach zatrudniony personel posiadał aktualne orzeczenia lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych.

 

Ustalenia kontroli dały podstawę do: (wg stanu na dzień 29.05.2019 r. )

 • nałożenia dwóch mandatów karnych,
 • przesłania informacji w dwóch sprawach do właściwych miejscowo urzędów miar,
 • skierowania 8 spraw do właściwych organów Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych,
 • wszczęcia 3 postępowań administracyjnych z art. 40a ust. 1 pkt 3(2) i 4(1) ustawy
 • o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, z których wydano 2 decyzje administracyjne z art. 40a ust. 1 pkt 3 w kwocie 1000 zł.

W zamiarze Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Rzeszowie ma wszczęcie 7 postępowań administracyjnych z art. 40a ust. 1 pkt 3 i/lub 4 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno spożywczych, jak też wszczęcie 1 postepowania administracyjnego z art. 30 ust. 1 ustawy o Inspekcji Handlowej, skierowanie do sądu 1 wniosku o ukaranie z art. 134 kw.

 

Komunikat przygotowano w oparciu o informację sporządzoną przez Wydział Kontroli Artykułów Żywnościowych WIIH w Rzeszowie

Liczba odwiedzin: 54077

Strona podmiotowa Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Rzeszowie

Realizacja: Ideo