-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

AKTUALNOŚCI 

data publikacji: 11-10-2019 | 08:23
data ostatniej modyfikacji: 11-10-2019 | 08:23
wytworzył: Marcin Ożóg
wprowadził: Damian Guska
««« powrót
Informacje o wynikach kontroli placówek gastronomicznych 11 października 2019

 

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Rzeszowie przedkłada informacje o wynikach kontroli placówek gastronomicznych, w tym oferujących potrawy kuchni zagranicznych w zakresie weryfikacji składu deklarowanego z rzeczywistym, przeprowadzonych w I kwartale 2019 roku.

Kontrolę przeprowadzono w 10 placówkach gastronomicznych świadczących usługi w powyższym zakresie, stwierdzając nieprawidłowości we wszystkich. Rekontrole dotyczyły 3 placówek.

Łącznie oceniono 175 partii środków spożywczych i materiałów do kontaktu z żywnością, zakwestionowano ogółem 54 partie środków spożywczych.

 

Opis ustaleń z kontroli.

Sprawdzono prawidłowość wyliczenia i pobrania należności, przestrzegania deklarowanych gramatur oraz zgodność zamówienia z realizacją przez zakupy kontrolne. Odniesieniem były informacje podane w cennikach i menu.  W 7 placówkach gastronomicznych nie podano ilości nominalnej wyrobów kulinarnych, w związku z czym odstąpiono od przeważenia zakupionych porcji wyrobów kulinarnych. Poinformowano o obowiązku uwidaczniania dla konsumenta informacji w zakresie ilości (gramatury) potraw.

Zakupu dokonano we wszystkich kontrolowanych placówkach. W 6 placówkach gastronomicznych stwierdzono nierzetelną obsługę konsumenta z uwagi na podmianę surowca - zastąpienie składnika oferowanego deklarowanego w cenniku-menu innym, tańszym produktem, w tym w 2 placówka w ramach rekontroli.

Przykłady nieprawidłowości w tym zakresie: podmiana asortymentowa polegająca na zastąpieniu deklarowanej baraniny wyrobem mięsnym wołowo-drobiowo-baranim, a ser Feta - serem sałatkowym.

Oceniono świeżość potraw, półproduktów i surowców na podstawie oceny wizualnej dokonanej na miejscu w placówkach kontrolowanych w odniesieniu do 44 partii środków spożywczych, nie kwestionując ich pod względem badanych cech. Nie stwierdzono zanieczyszczeń oraz innych cech świadczących o niewłaściwej jakości środków spożywczych. 

Ponadto, do badań laboratoryjnych pobrano próby z 10 partii artykułów żywnościowych nie kwestionując ich w badanym zakresie.

Sprawdzono oznakowanie w miejscu sprzedaży 51 partii wyrobów kulinarnych i napojów. Nieprawidłowości stwierdzono we wszystkich z uwagi na brak oznakowania
i podania rzetelnych informacji w miejscu sprzedaży 47 partii wyrobów kulinarnych.

W 3 placówek gastronomicznych w których przeprowadzono rekontrole sprawdzono 15 partii wyrobów kulinarnych, kwestionując oznakowanie w miejscu sprzedaży wszystkich sprawdzonych partii.

Nieprawidłowości dotyczyły głównie uwidocznienia dla konsumenta nierzetelnych informacji dotyczących oferowanych produktów w zakresie nazwy lub składu, które wprowadzały konsumentów w błąd, nie pozwalając dokonać wyboru zgodnego z oczekiwaniami. Zamiast deklarowanego w menu sera Feta, Gorgonzola podawano inne, tańsze zamienniki serów, podobnie zamiast mięsa baraniego – wyroby mięsne: wołowo-indycze, wołowo-drobiowo-baranie, lub wołowo-drobiowe, zamiast soków – nektary, paluszków krabowych - paluszkami z surimi o smaku krabowym. Dodać należy, że podmianę asortymentową i przekazanie nierzetelnych informacji w tym zakresie stwierdzono także w 2-ch placówkach, w których przeprowadzono rekontrole.

Stwierdzono również, że informacje, które uwidoczniono w miejscu sprzedaży wyrobów kulinarnych były niekompletne lub nieaktualne w dniu kontroli, dotyczyło to głównie wykazu składników i alergenów obecnych w gotowych produktach. Sposób przekazywania informacji odnośnie alergenów występujących w oferowanych wyrobach kulinarnych, w formie graficznej – zestawień i  tabel,  nie spełniał wymogu przepisów, zgodnie z którymi alergeny oznaczone są w wykazie składników za pomocą pisma wyraźnie odróżniającego je od reszty wykazu składników.

Rekontrole wykazały, że przedsiębiorcy nie dołożyli należytej staranności w celu usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych podczas pierwszych kontroli, w dalszym ciągu przekazywane były nierzetelne informacje naruszające interes zarówno ekonomiczny, jak i zdrowotny konsumentów.

W zakresie identyfikowalności sprawdzono 50 partii środków spożywczych, nieprawidłowości stwierdzono w 4 placówkach gastronomicznych, w których przedsiębiorcy nie okazali dokumentów identyfikacyjnych 10 partii środków spożywczych.

Sprawdzono daty minimalnej trwałości lub terminy przydatności do spożycia 50 partii środków spożywczych, nieprawidłowości nie stwierdzono.

Oceniono 21 partii materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, nie stwierdzając nieprawidłowości.

Pracownicy mający bezpośredni kontakt  z żywnością posiadali badania dla celów sanitarno-epidemiologicznych. Nieprawidłowości nie stwierdzono.

 

Wykorzystanie ustaleń kontroli ( wg stanu na dzień 8.05.2019r.);

- wydania 1 decyzji administracyjnej z art. 40a ust. 1 pkt 4 ustawy o jhars – kara w wysokości 1 000 zł,

- wszczęcia 3 postępowań administracyjnych z art. 40 a ust. 1 pkt 3, 4 i 6, ust. 3; art. 40a ust.1 pkt 3 i 4 ; art. 40a ust. 1 pkt 3 i 6 ustawy o jhars,  

-  skierowanie 3 wystąpień do kontrolowanego,

-   skierowanie 2 informacji do PPIS.

 

Komunikat sporządzono w oparciu o informację przygotowaną przez Wydział Kontroli Artykułów Żywnościowy WIIH w Rzeszowie (stan na 8.05.2019 r.).

Liczba odwiedzin: 54078

Strona podmiotowa Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Rzeszowie

Realizacja: Ideo