-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

AKTUALNOŚCI 

data publikacji: 11-10-2019 | 08:15
data ostatniej modyfikacji: 11-10-2019 | 08:15
wytworzył: Marcin Ożóg
wprowadził: Damian Guska
««« powrót
Informacja o wynikach kontroli ryb i przetworów rybnych w zakresie weryfikacji deklarowanego składu z rzeczywistym 11 października 2019

 

Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej przedkłada informację o wynikach kontroli ryb i przetworów rybnych w zakresie weryfikacji deklarowanego składu z rzeczywistym, przeprowadzonych w IV kw. 2018 r.

Kontrole przeprowadzono w 10 placówkach, tj. 1 hurtowni, 4 sklepach sieci handlowych i 5 innych sklepach, stwierdzając nieprawidłowości w zakresie oznakowania i/lub jakości lub dat minimalnej trwałości w 9 placówkach, kwestionując 32 partii ryb i przetworów rybnych na 53 oceniane.

Dokonano oceny jakości ryb i produktów rybołówstwa, świeżych, mrożonych i przetworzonych w zakresie cech organoleptycznych i fizykochemicznych, z uwzględnieniem badań w kierunku identyfikacji gatunkowej w odniesieniu do obowiązujących przepisów.

 Do badań laboratoryjnych pobrano próby z 20 partii ryb i przetworów rybnych. Stwierdzano nieprawidłowości polegające na oferowaniu do sprzedaży towarów niezgodnych z deklaracjami zawartymi w ich oznakowaniu. Kwestionowano przy tym cechy organoleptyczne takie jak niewłaściwą postać (szczępki zamiast deklarowanych kawałków tuńczyka), niewłaściwą teksturę, smak i zapach. Stwierdzano także wyższą zawartość glazury niż deklarowana.

Masę netto sprawdzono laboratoryjnie w odniesieniu do 42 sztuk produktów w opakowaniach jednostkowych pobranych do badań. Nieprawidłowości nie stwierdzono.

Sprawdzono ponadto prawidłowość oznakowania produktów, w tym informacji dla konsumenta w miejscu sprzedaży, sposób prezentacji oraz stan opakowań.

Oceną w powyższym zakresie objęto 53 partie ryb i przetworów rybnych wartości 8 661 zł, kwestionując oznakowanie 24 partii wartości 2 159 zł w tym w miejscu sprzedaży 21 partii ryb oferowanych „luzem” wartości 1 767,45 zł i 3 partie produktów rybnych w opakowaniach jednostkowych wartości 391,80 zł, w tym:

luzem:

- 3 partii ryb wędzonych wartości 94,18 zł – w przypadku 2 partii podano w miejscu sprzedaży nazwy niezgodne ze stanem faktycznym – Czarniak wędzony oferowano jako Dorsz wędzony (inny gatunek ryby) lub brak informacji w zakresie: pełnej nazwy produktu z określeniem nazwy systematycznej, nazwy albo imienia i nazwiska producenta, metody produkcji, obszaru połowu, kategorii narzędzia połowowego oraz wykazu składników;

- partię ryby mrożonej bez glazury wartości 104 zł - podanie w miejscu sprzedaży nazwy niezgodnej ze stanem faktycznym – Dorsz czarny (czarniak) oferowano jako Dorsz oraz nie podano informacji w zakresie pełnej nazwy produktu z określeniem nazwy systematycznej, nazwy producenta, metody produkcji, obszaru połowu.

- 6 partii ryb mrożonych glazurowanych wartości 502 zł - podano w miejscu sprzedaży nazwy ryby niezgodnej ze stanem faktycznym - limandę żółtopłową oferowano jako kostka sola i sola oraz dorsza czarnego jako dorsza atlantyckiego oraz czarniaka jako dorsza i/lub z uwagi na brak informacji w zakresie np. zawartości glazury lub ryby, pełnej nazwy produktu z określeniem nawy systematycznej, wykazu składników, nazwy producenta, metody produkcji, obszaru połowu, kategorii narzędzia połowowego, braku informacji o dodanej wodzie.

- 11 partii mrożonych glazurowanych filetów rybnych wartości 1128,06 zł – podanie w miejscu sprzedaży nazwy ryby niezgodnej ze stanem faktycznym - limandę żołtopłetwą oferowano jako limanda sola lub z uwagi na brak informacji w zakresie np. zawartości glazury lub ryby, pełnej nazwy produktu z określeniem nawy systematycznej, wykazu składników, nazwy producenta, metody produkcji, obszaru połowu, kategorii narzędzia połowowego, braku informacji o dodanej wodzie.

w opakowaniach jednostkowych:

- partię marynaty rybnej w opakowaniu jednostkowym wartości 13,18 zł tj. z uwagi na określenie na wyrobie ,,Wiejskie’’ mogące sugerować konsumentowi, iż produkt zawiera tylko naturalne składniki niezbędne do wytworzenia danego wyrobu, podczas gdy w rzeczywistości w składzie wymieniono substancję dodatkową - regulator kwasowości: kwas octowy.

- partię konserwy rybnej Filety śledziowe w oleju z uwagi na podanie nierzetelnych informacji w zakresie procentowej zawartości składników: filety śledziowe 70%, olej roślinny 30%, stabilizator: kwas octowy, sól.

- partię konserwy rybnej Filety z makreli (…), z uwagi na informację ,,W zakładzie przetwarzane są również skorupiaki, produkty ze zbóż zawierające gluten, jaja, mleko, gorczyca, seler, soja, siarczyny’’, zamiast ,,może zawierać…’’, lub ,,możliwa obecność…’’.

Wniesiono również zastrzeżenia do prawidłowości oznakowania przez dystrybutora (produktu - Panga Sum (Panngasius hypophthalmus) (…) w zakresie pełnej nazwy artykułu. Brak było bowiem informacji: „z dodaną wodą” w nazwie produktu, co wynikało z wykazu składników: filet z ryby (70%), woda, (…).

W kontrolowanych placówkach nie stwierdzono produktów rybołówstwa otrzymanych z ryb trujących, które nie mogą być wprowadzane do obrotu oraz produktów
z dobrowolną informacją ,,Produkt polski’’.

Mrożone ryby na opakowaniach zbiorczych posiadały wymagane informacje: ,,Produkt głęboko mrożony’’, ,,Nie zamrażać powtórnie’’ oraz określono temperaturę ich przechowywania.

Sprawdzono terminy przydatności do spożycia lub daty minimalnej trwałości 53 partii ryb i przetworów rybnych wartości 8 661 zł, z czego zakwestionowano 2 partie konserw rybnych wartości 16,00 zł, po upływie daty minimalnej trwałości o 14 dni oraz 1 rok.

Przedsiębiorcy posiadali dokumenty identyfikujące dostawców ocenianych ryb i przetworów rybnych.

Identyfikacji kontrolowanych przedsiębiorców dokonano na podstawie wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego oraz CEiDG – nieprawidłowości nie stwierdzono.

 

Wykorzystanie ustaleń kontroli (wg stanu na dzień 12.03.2019r.)

Do czasu sporządzenia niniejszej informacji:

- wydano 3 decyzje z art. 30 ust. 1 ustawy o IH ( łączna kwota 1638 zł),

- wszczęto 3 kolejne postepowania z art. 30 ust. 1 ustawy o IH,

- wydano 1 decyzję z art. 40a ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (jhars) - kara pieniężna w kwocie 1500 zł,

- wszczęto 3 postępowania administracyjne z art. 40a ust.1 pkt 3 ustawy o jhars,

- wszczęto 1 postępowanie administracyjne z art. 40a ust.1 pkt 4 ustawy o jhars,

- wszczęto 2 postępowania administracyjne z art. 40a ust.1 pkt 3 i 4 ustawy o jhars,

- skierowano 7 wystąpień do importerów/producentów/dystrybutorów,

- skierowano 5 wystąpienia do kontrolowanych,

- skierowano 7 informacji do WIJHARS,

- skierowano 1 informację do PPIS,

- nałożono mandat karny kredytowany w kwocie 200 zł z art. 100 ust. 1 pkt 1 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

W zamiarze:

- wszczęcie postępowania z art. 40 a ust. 1 pkt 4 ustawy o jhars w 1 przypadku,

- wszczęcie postępowania z art. 30 ust.1 ustawy o IH w 1 przypadku.

 

Komunikat przygotowano w oparciu o informację przygotowaną przez Wydział AŻ WIIH w Rzeszowie. (stan na dzień 14.03.2019 r.).

Liczba odwiedzin: 54077

Strona podmiotowa Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Rzeszowie

Realizacja: Ideo