-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

AKTUALNOŚCI 

data publikacji: 22-02-2019 | 08:42
data ostatniej modyfikacji: 22-02-2019 | 08:42
wytworzył: Marcin Ożóg
wprowadził: Damian Guska
««« powrót
Informacja o wynikach kontroli w części dotyczącej prawidłowości obrotu wyrobami tytoniowymi w 2018 roku 22 lutego 2019

 

Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej przedstawia informację o wynikach kontroli w części dotyczącej prawidłowości obrotu wyrobami tytoniowymi w 2018 roku.

Przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu sprawdzano w 12 placówkach (6 placówkach detalicznych i 6 placówkach gastronomicznych), spośród których w 6 (3 placówkach detalicznych i 3 gastronomicznych) sprawdzono oznakowanie 36 partii papierosów wartości 1467 zł oraz 4 pojemników zapasowych i 2 partii papierosów elektronicznych wartości 1.207 zł, kwestionując w jednej placówce 2 partie pojemników zapasowych wartości 478,50 zł.

W ulotce nie podano informacji, że wyrób nie jest zalecany dla ludzi młodych i osób niepalących, co jest wymagane art. 11c pkt 5 ww. ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz prowadzenie sprzedaży internetowej produktów z naruszeniem art. 7f ustawy o ochronie zdrowia (…).

Do pozostałych badanych partii zastrzeżeń nie wnoszono. Opakowania jednostkowe wyrobów tytoniowych zawierały na opakowaniach zgodnie z przepisami informacje  i ostrzeżenia. Informacje te producent umieścił w sposób czytelny dla klienta. Napisy ostrzegające i informujące były właściwie rozmieszczone. Rodzaju użytej czcionki, obramowania tekstów informacyjno – ostrzegających i ich kontrastu z tłem opakowania nie kwestionowano. Podana zawartość substancji smolistych i nikotyny nie przekraczała 10 mg substancji smolistych oraz 1 mg nikotyny na jeden papieros.

Ponadto w czterech skontrolowanych placówkach stwierdzono brak uwidocznienia odpowiednich oznaczeń słownych i graficznych o zakazie palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych na terenie obiektu, a w trzech placówkach stwierdzono brak informacji o treści: „Zakaz sprzedaży wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych osobom do lat 18 (art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r.
o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych)”.

Kontrolujący nie stwierdzili sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom niepełnoletnim.

Kontrole nie wykazały sprzedaży wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych, pojemników zapasowych oraz ich części w automatach, w opakowaniach zawierających mniej niż 20 szt., luzem bez opakowania, w systemie samoobsługowym.

Nie stwierdzono również wprowadzania do obrotu tytoniu do stosowania doustnego.

W czasie kontroli przeprowadzonej w jednym z punktów handlowych stwierdzono prowadzenie sprzedaży internetowej z naruszeniem art. 7f ustawy o ochronie zdrowia. Prowadzący tam działalność przedsiębiorca prowadzi również sprzedaż za pośrednictwem strony internetowej. Tym samym wyczerpane zostały przesłanki przestępstwa określonego w art.12c pkt 5 ustawy. W związku ze stwierdzeniem prowadzenia sprzedaży internetowej produktów z naruszeniem art. 7f ustawy o ochronie zdrowia oraz brak dołączonych ulotek w języku polskim do pojemników zapasowych z informacją o tym, że wyrób nie jest zalecany dla ludzi młodych i niepalących wymaganych art. 11c ust. 5 pkt 1 ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Nie stwierdzono promocji wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych, pojemników lub rekwizytów tytoniowych oraz produktów imitujących te wyroby, jak też eksponowania w punkcie detalicznym przedmiotów imitujących opakowania wyrobów tytoniowych oraz przedmiotów imitujących opakowania papierosów elektronicznych.

Etykiety opakowania jednostkowego oraz wyroby tytoniowe nie zawierały elementów i nie posiadały cech, które są zakazane. Na opakowaniach jednostkowych umieszczone były ostrzeżenia mieszane, ostrzeżenia zdrowotne, ostrzeżenia ogólne w sposób widoczny, czytelny nieusuwalny zgodnie z art. 9 i art. 9a-c ww. ustawy

Ustalenia kontroli dały podstawę do:

  • skierowania do właściwego sądu rejonowego 5 wniosków o ukaranie z art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Sąd uznał obwinionych za winnych popełnienia wykroczenia jw. i ukarał ich grzywną,
  • skierowania zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do właściwej prokuratury rejonowej,
  • skierowania trzech wystąpień pokontrolnych.

 

Sporządzono na podstawie informacji przygotowanej przez pracowników Delegatury w Przemyślu (stan na dzień 4 stycznia 2019 r.)

Liczba odwiedzin: 54077

Strona podmiotowa Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Rzeszowie

Realizacja: Ideo