-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

AKTUALNOŚCI 

data publikacji: 22-02-2019 | 08:26
data ostatniej modyfikacji: 22-02-2019 | 08:26
wytworzył: Marcin Ożóg
wprowadził: Damian Guska
««« powrót
Informacja z wyników kontroli własnych, przeprowadzonych w 2018 r. w zakresie sprawdzenia aktualności terminów 22 lutego 2019

 

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Rzeszowie przedkłada informację z wyników kontroli własnych, przeprowadzonych w 2018 r. w zakresie sprawdzenia aktualności terminów przydatności do spożycia i dat minimalnej trwałości artykułów rolno spożywczych oferowanych do sprzedaży.

W powyższym zakresie przeprowadzono 152 kontrole obejmując nimi placówki zlokalizowane w małych miejscowościach, charakteryzujące się potencjalnie niskim obrotem, powodujących długi czasokres rotacji oferowanych środków spożywczych. Towary przeterminowane stwierdzono w 127 placówkach, co stanowi 84% kontrolowanych podmiotów (Rys. 1).

 

Rys. 1 Liczba kontroli ogółem i liczba kontroli z nieprawidłowościami

        

Sprawdzeniem objęto 3102 partii produktów, z czego zakwestionowano 1677 partii (54% kontrolowanych).

 

Rys. 2 Liczba skontrolowanych oraz zakwestionowanych partii produktów

 

Stwierdzone nieprawidłowości dały podstawę do wymierzenia 125 mandatów karnych kredytowanych na łączną kwotę 31 200 zł.

W dwóch przypadkach, w związku ze stwierdzeniem znacznej ilości produktów po terminie, skierowano do właściwych sądów rejonowych 2 wnioski o ukaranie w następstwie, których wymierzono kary grzywien w łącznej wysokości 1800 zł.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami skierowano 127 informacji do właściwych miejscowo organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W 3 przypadkach skierowano wystąpienia pokontrolne do kontrolowanych przedsiębiorców.

 

Przykład stwierdzonych nieprawidłowości.

W trakcie kontroli podmiotu prowadzącego działalność w jednej z przygranicznych miejscowości stwierdzono w ofercie handlowej 110 partii artykułów spożywczych o wartości 4551,80 zł z przekroczoną datą minimalnej trwałości oraz po upływie terminów przydatności do spożycia. Zakwestionowane produkty zostały wycofane ze sprzedaży i poddane utylizacji (łącznie 458 kg odpadów).

           

Sporządzono na podstawie informacji przygotowanej przez pracowników Delegatury w Przemyślu.

Liczba odwiedzin: 54078

Strona podmiotowa Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Rzeszowie

Realizacja: Ideo