-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

AKTUALNOŚCI 

data publikacji: 21-02-2019 | 14:51
data ostatniej modyfikacji: 21-02-2019 | 14:51
wytworzył: Marcin Ożóg
wprowadził: Damian Guska
««« powrót
Informacja z wyników kontroli własnych przeprowadzonych w 2018 r 21 lutego 2019

 

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Rzeszowie przedkłada informację z wyników kontroli własnych przeprowadzonych w 2018 r. w zakresie oceny prawidłowości przekazywania obowiązkowych informacji na temat żywności oferowanej konsumentom finalnym bez opakowań.

Kontrolą objęto 26 placówek, stwierdzając w aż 25 nieprawidłowości. Zakwestionowano prawidłowość przekazywania konsumentom finalnym obowiązkowych informacji
aż w odniesieniu do 92,8 % ocenianych partii (tj. 142 na 153 partie objęte kontrolą).

Rys. 1 Liczba kontroli ogółem i liczba kontroli z nieprawidłowościami

Rys. 2 Liczba skontrolowanych oraz zakwestionowanych partii produktów

 

Ustalenia kontroli dały podstawę (wg stanu na 31.12.2018 r.) do:

 • wszczęcia 18 postępowań administracyjnych mających na celu nałożenie kar pieniężnych, w następstwie których 17 podmiotom wymierzono kary w łącznej wysokości 25 000 zł, pozostałe postępowania w toku,

 • przekazania do wykorzystania służbowego 3 informacji właściwym organom Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych,

 • skierowania 9 wystąpień pokontrolnych do podmiotów kontrolowanych oraz 2 do producentów ocenianych środków spożywczych.

   

W odniesieniu do pozostałych 7 podmiotów prowadzone są postępowania pokontrolne
w następstwie, których zostaną wszczęte postępowania administracyjne.

Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości dotyczyły braku:

 • lub niewłaściwego podania nazw produktów, tj.:

  • pomijaniu informacji o obecności w produkcie wody w ilości przekraczającej 5% wagi danego produktu, dodanej w procesie technologicznym,

  • braku informacji dotyczących zastosowanych w produkcji określonych procesów technologicznych, w tym informacji o zastosowaniu wędzenia tradycyjnego, a tym samym zwiększonego poziomu WWA (wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych),

  • pominięciu w odniesieniu do produktów mięsnych informacji o dodatku białek, w tym hydrolizatów pochodzących z innych źródeł zwierzęcych niż surowiec podstawowy wykorzystany do produkcji danego wyrobu,

  • nieuprawnionego stosowania określeń typu „domowy”, „tradycyjny” - do produkcji stosowano składniki niemające zastosowania w domowej czy tradycyjnej produkcji żywności, w tym substancje dodatkowe dozwolone,

  • poprzez nieuprawnione stosowanie nazw kojarzonych z określonymi składnikami, podczas gdy do produkcji stosowano ich zamienniki – przykładowo „lody śmietankowe” do produkcji, których użyto tłuszczu palmowo-kokosowego zastępującego tłuszcz mleczny.

 • informacji dotyczących producenta oferowanych wyrobów, co przy oferowaniu przez dany podmiot środków spożywczych produkowanych przez różnych producentów
  i podawaniu do wiadomości konsumentów identycznych lub bardzo zbliżonych nazw fantazyjnych uniemożliwiało dokonywanie racjonalnego zakupu i kojarzenia danego produktu z jego producentem. Przykładowo: kilka asortymentów kiełbas oznaczonych jako „zwyczajna” czy „wiejska”,

 • braku informacji dotyczących składu surowcowego, a tym samym braku wymaganych informacji o obecności substancji alergennych lub mogących powodować reakcje nietolerancji.

Sporządzono na podstawie informacji przygotowanej przez pracowników Wydziału Kontroli Artykułów Żywnościowych (stan na 3 stycznia 2019 r.).

Liczba odwiedzin: 54077

Strona podmiotowa Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Rzeszowie

Realizacja: Ideo