-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

AKTUALNOŚCI 

data publikacji: 21-02-2019 | 14:40
data ostatniej modyfikacji: 21-02-2019 | 14:40
wytworzył: Marcin Ożóg
wprowadził: Damian Guska
««« powrót
Informacja o wynikach kontroli jakości i prawidłowości świadczenia usług gastronomicznych w miejscowościach turystycznych 21 lutego 2019

 

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Rzeszowie przedkłada informacje o wynikach kontroli jakości i prawidłowości świadczenia usług gastronomicznych w miejscowościach turystycznych, głównie w rejonach o nasilonym ruchu turystycznym w sezonie letniego wypoczynku, a także znajdujących się na stacjach paliw oraz na dworcach dalekobieżnej komunikacji lub w ich pobliżu, sprawdzonych w III kwartale 2018 roku.

Kontrolę przeprowadzono w 8 placówkach gastronomicznych świadczących usługi w powyższym zakresie, stwierdzając nieprawidłowości w 7. Łącznie sprawdzono 129 partii środków spożywczych, kwestionując 43 partie w zakresie oznakowania w miejscu sprzedaży, przestrzegania dat minimalnej trwałości lub terminów przydatności do spożycia oraz jakości.

Sprawdzono prawidłowość wyliczenia i pobrania należności, przestrzegania deklarowanych gramatur oraz zgodność zamówienia z realizacją przez zakupy kontrolne. Zakupu dokonano we wszystkich kontrolowanych placówkach.

W 5 placówkach gastronomicznych stwierdzono nierzetelną obsługę konsumenta z uwagi na podmianę surowca - zastąpienie składnika oferowanego w cenniku-menu innym, tańszym produktem lub zaniżenie masy netto wyrobu kulinarnego lub, składnika głównego w zestawie, sporządzania wyrobów kulinarnych z produktów zamrożonych niezgodnie z deklaracją w tym zakresie w menu.

Sprawdzono oznakowanie w miejscu sprzedaży 41 partii wyrobów kulinarnych i napojów wartości 1 228 zł. Nieprawidłowości stwierdzono w 7 z 8 kontrolowanych placówkach, w których kwestionowano sposób oznakowania i podania nierzetelnych informacji w miejscu sprzedaży 35 partii wyrobów kulinarnych i napojów wartości 1 120 zł.

W przeważającej mierze nieprawidłowości dotyczyły uwidocznienia dla konsumenta nierzetelnych informacji dotyczących oferowanych produktów w zakresie nazwy lub składu, które wprowadzały konsumentów w błąd, a w konsekwencji nie pozwalały dokonać świadomego i zgodnego z oczekiwaniami wyboru. Zamiast deklarowanego w menu sera Feta czy Grana Padano podawano inne, tańsze zamienniki serów. Podobnie zamiast mięsa baraniego podawano mięso wołowo - drobiowe, zamiast soków – nektary lub napój. Stwierdzono również, że informacje, które uwidoczniono w miejscu sprzedaży wyrobów kulinarnych były niekompletne lub nieaktualne w dniu kontroli, dotyczyło to głównie wykazu składników i alergenów obecnych w gotowych produktach.

Oceniono świeżości potraw, półproduktów i surowców na podstawie oceny wizualnej dokonanej na miejscu w placówkach kontrolowanych w odniesieniu do 29 partii środków spożywczych, nie kwestionując ich pod względem badanych cech. Nie stwierdzono zanieczyszczeń oraz innych cech świadczących o niewłaściwej jakości środków spożywczych.

Ponadto, do badań laboratoryjnych pobrano próby z 14 partii artykułów żywnościowych wartości 1 240 zł, kwestionując 1 partię wyrobu kulinarnego wartości 88 zł, badanego w kierunku identyfikacji gatunkowej mięsa pn. Flaki wołowe,- próbka nie jest zgodna z wymaganiami zadeklarowanymi w oświadczeniu, ze względu na obecność obcego mięsa –wieprzowiny.

Sprawdzono daty minimalnej trwałości lub terminy przydatności do spożycia 43 partii środków spożywczych, z czego zakwestionowano, w 2 placówkach, 8 partii środków spożywczych wartości 157 zł, przeterminowanych od 4 do 31 dni.

Przeterminowane środki spożywcze niezwłocznie wycofano z obrotu.

W zakresie przestrzeganie warunków magazynowania żywności oraz stan sanitarno-porządkowy i przechowywania orzeczeń lekarskich wydawanych osobom bezpośrednio stykającym się z żywnością nie stwierdzono nieprawidłowości.

Podobnie było z prawidłowość oznaczania i stosowania materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Wykorzystanie ustaleń kontroli ( wg stanu na dzień 13.11.2018r.)

  • skierowanie 3 wystąpień do kontrolowanego,

  • skierowanie 3 informacji do PPIS,

  • nałożenie 2 mandatów karnych (po 200 zł) za wprowadzenie do obrotu środków

    spożywczych przeterminowanych,

  • wszczęcie 4 postępowań administracyjnych z art. 40 a ustawy o jhars, w tym wydania 1 decyzji z art. 40 a ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o jhars – kara pieniężna 1 500 zł,

  • ukaranie osoby winnej popełnienia wykroczenia z art. 134 § 1 kw. (150 zł).

     

Sporządzono na podstawie informacji przygotowanej przez pracowników Wydziału Kontroli Artykułów Żywnościowych.

Liczba odwiedzin: 54077

Strona podmiotowa Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Rzeszowie

Realizacja: Ideo