-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA 

data publikacji: 22-10-2014 | 13:05
data ostatniej modyfikacji: 22-10-2014 | 13:20
wytworzył: Marcin Ożóg
wprowadził: Damian Guska
Nowa ustawa o prawach konsumenta
 

Szanowni Państwo,
25 grudnia 2014 roku wejdzie w życie ustawa o prawach konsumenta, która ujednolici prawa kupujących i obowiązki sprzedających z tymi, które istnieją w całej Unii Europejskiej.

Już dziś Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pragnie pomóc przedsiębiorcom i konsumentom przygotować się na nadchodzące zmiany.
Wszystkie najważniejsze informacje znajdą Państwo na specjalnie przygotowanej stronie www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl, która stanowi kompendium wiedzy na temat praw i obowiązków przedsiębiorców oraz konsumentów.
 
Źródłem wiadomości na temat wprowadzanych zmian jest również broszura Przepisy konsumenckie dla przedsiębiorców, która zawiera między innymi informacje na temat rodzajów umów oraz wynikających z nich zobowiązań stron, a także procesu reklamacyjnego. Broszurę można zamówić z głównego serwisu Urzędu lub pobrać ze strony kampanii.
 
Poniżej przedstawiamy listę najważniejszych zmian, które wprowadza ustawa:
 
  1. Obowiązek przedsiębiorców do udzielania pełnych informacji na temat oferowanych towarów i usług;
  2. Prawo konsumentów do żądania od samego początku procesu reklamacji jednego z czterech roszczeń: naprawy towaru, wymiany rzeczy, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy (w przypadku, gdy wada jest istotna);
  3. Domniemanie istnienia wady w chwili wydania towaru – wydłużenie terminu z 6 miesięcy do 1 roku
  4. Konieczność uzyskania przez przedsiębiorcę wyraźnej zgody konsumenta na wszelkie dodatkowe płatności wykraczające poza uzgodnione wynagrodzenie wynikające z umowy sprzedaży;
  5. Wydłużenie prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa z 10 do 14 dni.
Liczba odwiedzin: 55097

Strona podmiotowa Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Rzeszowie

Realizacja: Ideo